Före detta Pilängstorget kan få ge plats för radhus

En våldsam brand utplånade i mellandagarna 2016 Pilängstorget. Idag är marken avriven. Men det blir sannolikt inget nytt torg på stället, utan bostäder. Men ett nytt stadsdelscentrum, på annan plats, utlovas i senare planer.

Det framgår av ett förslag till ny detaljplan som nu går ut på samråd under april månad. I planen finns både ett 40-tal radhus, en ny förskola, en större lekplats och en dagvattendamm som kan bli skridskobana på vintern. Den större lekplatsen är tänkt att bli något utöver det vanliga, berättar stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.
– Det ska bli en besöksnod som är intressant även för besökare utifrån, säger han, och jämför med lekplatsen ”Prinsessor och drakar” på Drottninghög i Helsingborg, invigd 2014.
Längs Idrottsvägen finns trevåningshus med bostadsrätter inritade, och där Idrottsvägen i framtiden ska ansluta till Pilåkersgatan finns inritat ett flerbostadshus som ska vara ”i stadsbilden mer framträdande”. Något som kan tolkas som att det skulle kunna bli högt.

Nyligen blev det klart att bostäder i Ikeas och Skanskas gemensamma boendekoncept Boklok kommer byggas i Häljarp. Boklok är nu intresserade av det nya detaljplaneområdet, 22 av radhusen kan bli bostadsrättshus inom Boklok.
– De har väl som många andra aktörer sett att Landskrona plockar fram nya, attraktiva boendeområden, säger Johan Nilsson om Bokloks intresse för Pilängen.
– Just i Häjarp passar Boklok bra eftersom villor är den dominerade boendeformen i byarna och Boklok erbjuder en annan boendeform. Det är ju likadant i Karlslund, Boklok tillför en typ av boende som inte finns i stadsdelen idag.
Boklok vill bygga 22 radhus i norra delen av detaljplaneområdet där Pilängstorget legat, på mark som tillhör Stena fastigheter. De är de mest konkreta byggplaner som finns just nu, namn på någon annan entreprenör finns inte i dagsläget. Men intresset finns, menar Johan Nilsson.
– Gullstrandskolan är riven och den nya vägen håller på att byggas. Det har skickat en viktig signal till byggherrarna. Med den nya vägen blir det en helt annan access till området, både mot Borstahusen och mot stationen.

Om planerna blir verklighet betyder det att familjecentralen Tellus, med öppen förskola, tandläkare, barnhälsovård och familjerådgivning, får flytta på sig. Den verksamheten föreslås att istället flytta till andra lokaler inom Karlslund/Norrestad.
Planerna skulle också betyda att Pilängstorget försvinner för gott.
Tror du inte boende i Karlslund/Norrestad kommer sakna ett torg? Pilängstorget var ju egentligen den enda samlingspunkten som fanns i hela stadsdelen?
– Jo. Men detta är bara första detaljplanen ut, en liten del av hela stadsdelen. Senare detaljplaner kommer innehålla en väldefinierad centrumnod på en väl utvald plats i stadsdelen. Där kommer det finnas plats för handel och service.

Bilden ovan/under: I det nya detaljplaneförslaget är Idrottsvägen hopbyggd med Pilåkersgatan enligt antagna planer. På platsen där Pilängstorget legat blir det radhus och flerbostadshus. Illustration: Landskrona stad.