Kognitionsprofessor pratar frågornas fråga på Pumphuset

Frågan ”Vem är jag?” lär människan ha ställt sig själv ända sedan vår art fick de språkliga redskapen att ställa den. Nu kan kanske inte Peter Gärdenfors, filosof och professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, ge dig svar på just den frågan. Däremot vet han mycket om människans självbetraktelser ur ett filosofiskt och kognitivt perspektiv. Tisdagen den 6 mars kommer han till Pumphuset för att prata om detta under titeln ”Den svåra konsten att se sig själv”, som också är titeln på en populärvetenskaplig bok av Peter Gärdenfors. Föreläsningen börjar klockan 19. Entrén kostar 70 kronor eller 50 kronor för medlemmar i Pumphusets konstförening och museiföreningen.

Bilden ovan: Peter Gärdenfors. Foto: Lunds universitet