Kommunen får rätt i domstol om nya torghandelsregler

Under förra året tog kommunen beslut om nya regler för torghandeln på Rådhustorget. Jämfört med tidigare regler skärps de på flera punkter, det blir bland annat högre taxa, kortare öppettider, kortare tid för handlarna att städa efter sig och mer noga reglerat vilka varor som får säljas på torget. För att få tillstånd att stå på torget krävs det av handlarna att de accepterar de nya villkoren. Detta har inte fallit i god jord hos handlarna och torghandlarnas riksorganisation Tomer har överklagat kommunens beslut till förvaltningsdomstolen i Malmö. Nu har denna tagit ställning, det rapporterar Landskronaposten/HD. Domstolen ger kommunen rätt: beslutet är lagligt och taxehöjningen rimlig. En fråga har varit om de ändrade reglerna strider mot ett av EU:s tjänstedirektiv, artikel 10.2c, som handlar om tillståndsgivning. Men den frågan har inte domstolen tagit upp, eftersom den synpunkten lämnades in efter att tiden för överklagande av kommunens beslut gått ut.