Kruse: ”Jag har gjort fel och det vill jag ställa till rätta”

Svalövs kommun polisanmäler Karl-Erik Kruse (S). Det beslutade kommunstyrelsens personalutskott under tisdagen, efter att en oberoende utredning rekommenderat det. Själv är han ångerfull och vill ställa allt till rätta.

Bakgrunden är Karl-Erik Kruses användning av kommunens tjänstebilar.
– Redan när vi tittade på år 2017, så såg vi felaktigheter. Det fanns de som ville polisanmäla redan då, men vi sa att vi vill ha en oberoende utredning först och titta på omfattningen. När vi tittat även på 2015 och 2016, så har vi sett samma nyttjande av tjänstebil. Utifrån det har vi då valt att polisanmäla, säger Fredrik Jönsson (C), ordförande i personalutskottet.
Karl-Erik Kruse har varit politiker i Svalövs kommun länge. Skulle det kunna dra sig tillbaka ännu längre än de här tre åren?
– Det är möjligt, men det får polisen utreda, om de vill gå ännu djupare i det hela. Vi ville att man skulle titta på den här mandatperioden och då såg vi att det var samma felaktigheter 2015 och 2016 som vi upptäckte 2017. Därför väljer vi att polisanmäla. Hur polisen hanterar det, det är upp till dem, säger Fredrik Jönsson.
Karl-Erik Kruse får tills vidare inte heller använda kommunens tjänstebilar, varken i rollen som anställd i kommunen eller som förtroendevald, enligt personalutskottets beslut. Dessutom ska kommunen ta fram ett underlag för ett eventuellt ersättningsanspråk mot Karl-Erik Kruse.
Det var i januari som kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att låta göra en oberoende utredning hur Karl-Erik Kruse använt kommunens tjänstebilar. Ledamoten Torbjörn Ekelund (L), då med titeln kommunalråd, ville att kommunen skulle polisanmäla Karl-Erik Kruse redan vid det sammanträdet. Han välkomnar nu personalutskottets beslut.
– Turerna kring Karl-Erik Kruse har kostat alldeles för mycket pengar. Det är hög tid att överlåta det till rättsväsendet. Jag hoppas att kommunen kan återvinna en del av pengarna i ett skadestånd längre fram, säger han och fortsätter:
– Jag är positiv till att personalutskottet kommit fram till det beslut man gjort. Det vore förödande om man behandlade politiker på annat sätt än vanliga medborgare. Vad det sedan blir av det, det får vi låta rättsmaskineriet fastställa. Om han blir fälld bör han lämna samtliga förtroendeposter, både i kommunen och i kyrkan.
Även Förvaltningsrätten i Malmö har polisanmält Karl-Erik Kruse.
När Papperstidningen pratar med Karl-Erik Kruse (S), så är han ångerfull. Han berättar att han har betalat tillbaka pengar till förvaltningsrätten och vill nu nå en överenskommelse med Svalövs kommun också.
– Jag har gjort fel och jag har begått felaktig handling, det erkänner jag. I förhållande till förvaltningsrätten så har jag begränsat de felen jag gjort. Jag har återbetalat beloppet 3528 kronor. Jag önskar nu också så fort som möjligt nå en överenskommelse och göra rätt för mig i förhållande till Svalövs kommun för min felaktiga användning av kommunens bil, säger Karl-Erik Kruse.
Karl-Erik Kruse har lämnat alla politiska uppdrag, bland annat som ordförande i kommunfullmäktige. Dock sitter han kvar som ledamot i Svalövs kommunfullmäktige.
Kommer du sitta kvar där eller ta timeout?
– Jag har i princip tagit timeout, men jag var tvungen att tjänstgöra vid senaste fullmäktige. Jag kommer att rådgöra med mitt parti om vad de tycker att jag ska göra, säger han.
Även om han lånat kommunens bil för att ta sig till Förvaltningsrätten i Malmö, så har det funnits ett kommunalt syfte, berättar han.
– Under de här tre månader som har gått sedan det här började, så har jag funderat mycket på hur jag kunde vara så dum att göra det som jag har gjort. Jag har inget försvar för de felaktigheter jag har begått, men jag kan ju konstatera att i de fall jag använt kommunens bil till och från förvaltningsrätten, så har det också funnits kommunala syften, bland annat för att hinna med att utföra kommunala uppdrag. Men det försvarar inte att jag har gjort fel. Jag har gjort fel och det vill jag ställa till rätta.

Bildtext: Karl-Erik Kruse (S). Foto: Pressbild/Svalövs kommun