Utredning: ”Kruse bör granskas av polis”

Mångårige toppolitikern Karl-Erik Kruse (S) kan ha gjort sig skyldig till bedrägeri och bör granskas av polis. Det har en extern juristrapport kommit fram till.

Det var i början av januari som det blev känt att Karl-Erik Kruse skulle utredas för sin användning av Svalövs kommuns tjänstebilar. Bakgrunden var att han vid flera tillfällen använt kommunens bil inte för kommunala tjänsteärenden, utan för att ta sig till Förvaltningsrätten i Malmö där han tjänstgör som nämndeman. Han hade samtidigt tagit ut ersättning för bilkostnader från förvaltningsrätten. Karl-Erik Kruse medgav själv att han gjort fel, påpekade att han inte gjort någon ekonomisk vinning och avsade sig alla politiska uppdrag, bland annat som ordförande i kommunfullmäktige, där han dock sitter kvar som ordinarie ledamot.
Nu är utredningen färdig. Den har tittat på Karl-Erik Kruses lönespecifikationer från förvaltningsrätten för åren 2015-2017 och på kommunens körjournaler för personalbilar.
Under de åren har Karl-Erik Kruse tjänstgjort i Förvaltningsrätten i Malmö vid sammanlagt 30 tillfällen. Vid minst 17 av de tillfällena har han använt kommunens bil och samtidigt fått ersättning från Förvaltningsrätten, enligt utredningen. En del körjournaler har granskaren inte kunnat tyda och har därför valt att fria istället för att fälla vid de tillfällena.
Utredaren menar att det står klart att det föreligger bedrägeri gentemot staten i form av Förvaltningsrätten. ”Staten har utbetalat ersättning för en kostnad som Karl-Erik Kruse inte har haft. Staten har därigenom vilseletts och detta har varit till vinning för Karl-Erik Kruse”, enligt utredningen. Enligt rapporten är det också sannolikt att det blir en fällande dom om Karl-Erik Kruse prövas för att olovligt ha använt kommunens bilar. Andra brott som skulle kunna ifråga är urkundsförfalskning och osant intygande, enligt utredningen som rekommenderar att det hela bör granskas av polis.
Ärendet var uppe i kommunstyrelsens personalutskott under tisdagen.Mer info imorgon onsdag.

Karl-Erik Kruse (S). Foto: Pressbild, SValövs kommun