Närmare vård för boende i Norrestad genom ny filial

I augusti kan boende på Karlslund/Norrestad få lite närmare till vård. Då ska vårdcentralen Tornet på Pjäsgatan öppna en filial där – om man hittar en lämplig lokal. Den vårdcentral som tidigare legat i Norrestad lades ned under verksamhetsåret 2012/2013 efter beslut i det då borgerligt dominerade regionfullmäktige. Sedan dess har det varit ett löfte från Socialdemokraterna att öppna en vårdcentral igen, men det har inte hänt ännu trots att S nu bildar majoritet med MP i regionfullmäktige. Vilka öppettider och vilken bemanning det blir på en vårdcentralsfilial i Norrestad är inte klart i dagsläget. Än så länge är filialen i Norrestad bara ett förslag, det ska tas upp på nästa möte i sjukvårdsnämnd Sund den 5 april då det väntas gå igenom.