Ny kurs ska öva upp civilkuraget

I kölvattnet av #metoo-kampanjen lanserar Fridhems folkhögskola nu en kurs i civilkurage som ska gå under maj månad. Kursen heter ”Ingrip! – Praktisk träning i civilkurage & jämlikhet!”

– Det här är en utbildning i att bli en aktiv ingripare. Då kommer man få lära sig olika tekniker i hur man kan ingripa i olika situationer, där det finns ett förtryck. Det kan vara alltifrån strukturellt förtryck, som rasism eller sexism, men det kan också vara härskartekniker och vardagliga situationer, säger Jens Molander, tränare i civilkurage som var en av de som var med och startade organisationen Vardagens civilkurage i Malmö 2015.
Organisationen har idag lokalföreningar i fem olika län. Tillsammans med Frida Ekerlund har Jens Molander gett ut metodhandboken ”Ingrip!”. Metoden är icke-våldsbaserad.
– Vi jobbar till exempel med hur man kan placera sig i rummet eller ändra placeringen av en grupp. Också med hur man kan flytta på någon som förtrycker, utan våld så klart, och med argumentationstekniker. Ett ingripande blir en kombination av både ens röstläge, vilken blickriktning man har, vilken riktning man ingriper mot, vem man vänder sig mot, vad man säger. Ställer man frågor eller talar man med utropstecken eller punkt och så vidare.
Kan du ge något praktiskt exempel på övning som ni gör i den kursen?
– Vi använder mycket dialogövningar och rollspel. Då iscensätts en enkel vardaglig situation där det pågår något förtryck. Det kan till exempel vara att man sitter på en middag tillsammans med vänner och så är det en person som tittar väldigt mycket på någon annans urringning. På så sätt blir det ett sexuellt trakasserande. Om situationen ser ut så, så får andra deltagare träna på hur man kan ingripa i den situationen.
– En teknik man kan använda är att man flyttar problemskaparen, det vill säga den här personen som tittar. Det kan vara att man antingen flyttar personen bort från platsen och sedan upplysa den om sitt beteende eller konfrontera. Det kan också vara att byta plats med någon. Genom att byta plats kanske man göra så att personen inte kan fortsätta titta.
Finns det situationer där du själv ingripit?
– Sedan jag börjat träna, så har jag tränat minst en gång i veckan i snart tre år. Det har gjort stor skillnad för mig, både på vilka sätt som jag kan ingripa, men också hur snabbt jag ingriper i situationer och att jag faktiskt ingriper. Det var många situationer som jag lät passera tidigare. Nu när jag fått verktyg att ingripa på sätt som blir mindre riskfyllda, så blir det lättare att välja en teknik som funkar i varje situation.
Målet med träningen är dock inte att ändra folks åsikter, berättar han.
– Folk som förtrycker gör det av en massa olika anledningar. En del vet ju inte om att de förtrycker. Det kan vara att de använder ett visst språkbruk som blir förtryckande i en viss situation, fast de vet inte om det. Eller att någon ger en komplimang som blir förtryckande, säger Jens Molander och fortsätter:
– Andra förtrycker för att de vill förtrycka. Vårt fokus är aldrig att vi ska ändra åsikt hos de personerna, att de ska byta åsikt. Det är ju bra om de gör det, men det är inte målet med ett ingripande.
Kursen i civilkurage hålls under maj månad i Vardagen Civilkurages lokaler i Malmö, men en del av den praktiska träningen kommer att ske på Fridhem i Svalöv. Sista ansökningsdag är den 6 april.

Bildtext:
”Det räcker inte med informationsarbete. Vi behöver göra något praktiskt. Folk behöver träna på att ingripa, man kan inte bara prata om vad som är rätt och fel. Det förändrar inte folks beteenden. Ska man förändra folks beteende måste man träna på hur man kan ingripa”. Det säger Jens Molander, en av ledarna på den nya civilkuragekursen på Fridhems folkhögskola.
Organisationen Vardagens civilkurage har sedan 2015 jobbat med praktisk civilkurageträning. De har utvecklat en egen ickevåldsbaserad träningsmetod i civilkurage. Bland annat använder de rollspel.