Ett första ok för höghusbygge på Jäntan

Stadsbyggnadsnämnden säger ja till en ny detaljplan för Kvarteret Jäntan, mer känt som Flickskolans parkering. Därmed har nämnden också tagit första steget på vägen mot att bygga ett av stadens högsta hus.

Göteborgsbaserade byggbolaget Sernekes planer är kända sedan länge: de vill bygga ett nytt kvarter på platsen med både bostäder, butiker och kontor. I hörnet mot rondellen 33 lågor vill de se ett högt bostadshus. Precis hur högt återstår att se: i de första skisserna, som presenterades 2016, var huset 18 våningar högt. I de senaste skisserna nöjer sig dock Serneke med 15 våningar. Huset skulle i så fall bli högre än den byggnad som idag är högst i Landskrona – Västerpark vid Albanoskolan i 12 våningar. Dock kan ett framtida bostadshus på sjukhusområdet bli ännu lite högre,16 våningar.

Så här skulle kvarteret kunna se ut sett från sydväst, snett över rondellen 33 lågor, med sextonvåningshuset i hörnet. Skiss: Okidoki Arkitekter

Handel i bottenplanet, bostäder i övriga plan och eventuellt också kontorsyta. Det är vad Serneke tänker sig att kvarteret byggs för. Men skulle de få andra tankar finns visst svängrum – detaljplanen som stadsbyggnadsnämnden antog förra veckan tillåter också skola, vård och servering i kvarteret. Dock inte förskola, skola för de lägsta åldrarna eller kriminalvård.

I de första skisserna var det en enhetlig huskropp som omgav kvarteret. Nu tänker sig Serneke och arkitektbyrån Okidoki Arkitekter att kvarteret ska omges av ett antal huskroppar som ser olika ut exteriört, och som också varierar i våningshöjd. Högst blir 15-våningshuset, och det lägsta blir fem våningar, vilket är samma höjd som de flesta omgivande hus. Flickskolans gymnastiksal, nu trädgårdshandel, bevaras som en fristående byggnad, runt om blir det torgyta. En torgyta blir det även i hörnet mot rondellen, runt den skyddade ruin som ligger där.

Vy från korsningen Ödmanssonsgatan-Regeringsgatan. Den gamla gymnastiksalen står kvar som en fristående byggnad. Skiss: Okidoki Arkitekter

Den Landskronahistoria som gömmer sig under markytan har varit något av en bromskloss för Sernekes planer. Arkeologiska undersökningar, dels med markradar och dels genom provgrävningar, har bekräftat det som misstänkts: att en del av Landskronas gamla vallgravssystem finns på platsen. Dessutom har arkeologerna stött på kulturlager som bör studeras närmare. För att få göra en traditionell grundgrävning krävs därför full arkeologisk utgrävning. Prislappen för en sådan skulle bli 36 miljoner kronor – pengar som byggherren får stå för. Serneke hoppas kunna kringgå detta genom att använda en pålningsteknik som är skonsam mot kulturlagren.

Nu går detaljplanen vidare till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sedan 2015 har Serneke en förtursrätt att köpa marken av kommunen. Den har bolaget inte utnyttjat och i december förra året förlängdes köpoptionen för andra gången. Serneke har nu till den 30 juni på sig att utnyttja rätten att köpa marken – men optionen kan förlängas ytterligare fram till årsskiftet. När Papperstidningen då pratade med Sernekes regionchef Jonas Håkansson uppgav han att det som hindrat bolaget från att genomföra köpet varit just en ny detaljplan.

Vy från Östergatan längs med Rådmansgatan. Stadsbiblioteket skymtar i änden av gatan. Skiss: Okidoki Arkitekter
Med 15 våningar skulle bostadshuset i hörnet mot rondellen 33 lågor bli högre än något befintligt hus i Landskrona. Skiss: Okidoki Arkitekter