Öresundsgymnasiet med i omfattande forskningsprojekt

En kursbok som ska användas på Sveriges lärarutbildningar. Det är slutmålet för ett 1,5 år långt utvecklingsprojekt där Öresundsgymnasiet deltar. Förutom ledning och personal på Öresundsgymnasiet deltar kommunens utbildningsförvaltning. Inblandande forskare kommer från både Göteborgs, Stockholms och Uppsala universitet. och även från högskolorna i Borås och Halmstad. Målet med projektet är att hitta nya vägar att förbättra förutsättningarna för undervisning och lärande så att skolan möter varje elev utifrån individuella behov och förutsättningar.

Bilden ovan: Ledning och personal på Öresundsgymnasiet ska tillsammans med personal från utbildningsförvaltningen delta i ett större pedagogiskt forskningsprojekt som pågår i ett och ett halvt år. Foto: Mostphotos