Se men också höra på museet

Se men inte röra, är en regel som vi ofta försöker få de allra yngsta barnen, från noll till två år, att lyda. På museets nya barnutställning ”Kan själv!”, som är gjord för just den åldern, gäller istället se men också höra. Här är det är nämligen ljudupplevelser som gäller, ljud som barnen själva kan sätta igång och påverka genom att interagera med lekutställningens scenografi som är uppbyggd från trianglar och andra geometriska former. Det är pedagogen Ida Lagnander och tonsättaren Johan Svensson som skapat utställningen på uppdrag av Kultur i väst. Nu är utställningen på turné runt landet, i Landskrona visas den till och med den 25 april. Foto: Ian Schmper/Västarvet