40 olovligt fällda träd – ett mysterium

Det är onekligen strapatsfyllt att ta sig ner till sprickdalen som ligger vid Soffebacken i naturreservatet Klöva Hallar. Ändå har någon olagligt avverkat cirka 40 träd och buskar där. Polisen har lagt ner ärendet och det hela är en gåta.

– Har du hyfsade skor? Det är lite dålig terräng, säger naturvårdsförvaltare Tove Hultberg strax innan hon kliver in i bilen för att visa platsen.
Vi anländer från Krika-hållet. Det är både brant och halt att ta sig ner i sprickdalen. Slippriga löv och blöt mossa utgör inget säkert fotfäste för att ta sig nerför rasbranten. Och där nere, precis nedanför Soffebacken har någon eller några avverkat ett fyrtiotal stammar, alltifrån grov hassel till riktiga bamsingar till träd, från tio centimeter upp till jättestora hundraåriga bokar, det mesta gjort med motorsåg. Inget har dock tagits från platsen.
– Det här är avenbok, den är åtminstone 80 år gammal, vad man kan se på årsringarna, säger Tove Hultberg och tittar på ett liggande träd med en massa sågspån omkring på marken.
– Det är precis ett sådant habitat som vi vill ha, med mossa på stambasen, säger hon.
Någon eller några har med avverkningen öppnat ett stråk från den sidan bergdalen till den andra.
–Det har haft ett väldigt tydligt syfte för någon. Vi vet inte vad det syftet är, men det är uppenbart att det finns ett syfte med att avverka. Hade det varit för virket hade det varit lätt att göra det någon annanstans. Hade det varit för att jävlas med länsstyrelsen så hade man kanske gjort det nånstans där det var mer uppenbart vad man ville, säger Tove Hultberg.

Ett av träden som fällts bildar liksom en bro över bäcken i sprickdalen. Det är halt på stammen när Tove Hultberg går över.

Troligen har avverkningen skett någon gång i mitten av mars, berättar hon. Men det var först i slutet av månaden som personalen på Söderåsens nationalpark blev uppmärksammad på avverkningen via mejl från en helgvandrare.
– Jag spenderade hela den dagen med att tänka att det här måste vara ett misstag. Jag måste ha sett fel på gränserna. Jag måste ha gjort ett misstag, det här kan inte vara vår fastighet, för det var så osannolikt, säger hon.
Men det var inget misstag, däremot ett mysterium. Efterforskningar hos grannar och markägare har inte kunnat ge svar på frågorna om vem, varför och när. Polisen har lagt ned ärendet.
– Vi har också försökt prata med media i den utsträckning som media varit intresserade att prata med oss. Vi tycker att det är viktigt att folk får veta vad som har hänt, men också till de som har gjort det här. Jag hoppas någonstans att de har nåtts av det här. Det vet man ju inte, det är inte alls säkert att det är folk som bor här. Jag vill att de ska veta också att så här gör man inte. Det är inget som ni kommer undan med utan att vi märker det, säger Tove Hultberg.

”Det tar hundra år innan de blir lika stora. För en besökare så är det ju motsatsen till en naturupplevelse att möta dessa träd, nedsågade på ett brutalt sätt”, säger Tove Hultberg.

Tur i oturen är att inte någon vandrare kom i vägen för avverkningen, menar hon.
– Det är synd för oss att vi inte vet vem som har gjort det, men det är tur att ingen kommit under träden. Det har ju funnits en uppenbar risk för det.
Vad är det för typ av värde man förlorar med de här träden?
–Det är precis den typen av värden som reservatet finns till för. Ett av de viktiga syftena med reservatet är att skydda epifyter på gamla träd, det vill säga mossor och lavar. De här sprickdalarna har inte varit avverkade. De har tidvis varit kala för att man har haft ett ängsbruk nere i dem, men på sidorna har det varit helt omöjligt att avverka, så där finns det en hel del gamla träd. Just i Klöva Hallar finns rätt så mycket mossor och lavar som är väldigt ovanliga, bland annat alldeles i närheten av Soffebacken. Vi vet inte riktigt hur det påverkar, men det är definitivt den typ av värden som blir påverkade till stor del, säger Tove Hultberg.
Nu kommer inte så mycket att hända med de fällda träden. De får ligga kvar och göra nytta som död ved.

Avverkningen är förmodligen inte gjort av något proffs på motorsåg, berättar Tove Hultberg.