Återvinningsstation snart på plats i Härslöv

Den 12 april kommer återvinningskärlen lyftas på plats vid Aspavägen i Härslöv. Det meddelar återvinningsföretaget Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) på sin hemsida. Där kommer Härslövsborna kunna lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. Placeringen av återvinningsstationen har varit omstridd. När kommunen skulle bevilja FTI bygglov för stationen protesterade närboende. De framhöll risken för ökad trafik i området, och att löst skräp kan blåsa in i angränsade trädgårdar. En annan farhåga har varit att det kan uppstå risk för backningsolyckor när lastbilar byter återvinningskärlen, särskilt som stationen blir granne med Härslövs skola. Stadsbyggnadsförvaltningen har dock gett bygglov med hänvisning till att platsen är stor nog för att lastbilar ska kunna vända utan att backa. Ett nätstaket ska omgärda återvinningscentralen och, påpekade stadsbyggnadsförvaltningen, det är FTI:s ansvar att se till att området är skräpfritt. En viss trafik, menar förvaltningen, får man räkna med om man bor i närheten av en skola och ett friluftsbad.

Bilden ovan: Trots synpunkter på placeringen från närboende gavs bygglov för en återvinningsstation vid Aspavägen i Härslöv. Den 12 april kommer kärlen finnas på plats. (Bilden är en genrebild). Foto: Mostphotos.