Landskronahem flyttar tillbaka huvudkontoret till Koppargården

Landskronahem köper Hemsös fastigheter i Silvergården för 50 miljoner kronor. Det banar väg för första etappen i den storskaliga omvandlingen av Karlslund/Norrestad, som innebär både rivning, nybyggen och flytt av bolagets huvudkontor.

Det var huvudbudskapet när bolaget under fredagen kallat till presskonferens efter sitt styrelsemöte. I planerna ingår att huset där LA School of Sports idag finns, med adressen Emaljgatan 1, byggs om och blir nytt huvudkontor för Landskronahem, som lämnar dagens lokaler på Västra Fäladen. Bolaget hoppas att kunna dela huset med LAB, den egna fritidsverksamheten för tjejer i området, med föreningar och även mer polisen. LA School of Sports flyttar längre ned på Tenngatan. Någon ny hyresgäst för lokalerna på Västra Fäladen, en gång i tiden banklokaler, finns inte ännu.

I planerna ingår också både rivning och ny bebyggelse. Rivningen gäller bla. före detta ”Föreningarnas hus” och den gamla vårdcentralen, verksamhetslokaler som till största delen står tomma. Byggplanerna gäller nya småskaliga bostadshus mer ägar- eller bostadsrätt. Det finns också ombyggnadsplaner för höghuset Koppargården 1 som blir ett pilotprojekt för ombyggnad av andra höghus i stadsdelen.