Restaurangägare: ”Vi har blivit svikna av kommunen”

A La Granda tvingades flytta från Borgmästargatan när kommunens stadsutvecklingsbolag gjorde om hörnhuset till bostadsrätter. Flytten till dyrare lokaler vid Rådhustorget blev en besvikelse – lunchgästerna har varit få. Ett möte i mars tände dock hoppet. När stadsutvecklingsbolaget nu backat är restaurangägarna förbittrade.

Det var i april förra året som första beskedet kom: A La Granda, som legat i hörnet av Borgmästargatan/Rådmansgatan i flera år, kommer sägas upp. Landskrona stadsutveckling AB, som till största delen ägs av kommunen, har köpt huset och beslutat sig för att omvandla hela huset till bostadsrätter.
– Restaurangen skulle flytta ut till den 1 september. Stadsutvecklingsbolaget erbjöd pengar som kompensation, samma som en årshyra på gamla stället, berättar Salah Sheriff.
Han är nära släkt med A La Grandas ägare Mohammed och Mervat Fattah och har engagerat sig i saken.
Månadshyran för lokalen vid Borgmästargatan/Rådmansgatan låg på 20 400 kronor berättar han. Kompensationen som erbjöds var alltså knappt 250 000 kronor. Det ville inte Mohammed och Mervat Fattah acceptera som ersättning för deras levebröd sedan flera år.

Istället blev överenskommelsen att Landskrona stadsutveckling AB, via konsulten Max Pernlo, skulle hjälpa till att hitta en motsvarande lokal på annan plats, och bekosta nödvändig upprustning.
– Det behövde inte vara i Landskrona, säger Mohammed Fattah, men det skulle vara ungefär samma hyra.
En erbjuden lokal i Västra hamnen i Malmö tackade stadsutvecklingsbolaget själva nej till, renoveringskostnaden ansågs för hög. Hyran var dessutom åtskilliga gånger högre än den på Borgmästargatan. Detsamma gällde en annan lokal i Lund som var på förslag. När erbjudandet om lokalen vid Rådhustorget slutligen kom tackade Mohammed och Mervat Fattah ja, trots att de var tveksamma till läget och till den 9400 kronor högre månadshyran
– Vi var tvungna att ta lokalen. Det började närma sig den 1 september och vi hade inte mer tid på oss, säger Mohammed Fattah.
– Men alla som bor i Landskrona vet att det är helt dött här vid torget under vintern.

Under november och december stod stadsutvecklingsbolaget för hyran för nya lokalen som ägs av fastighetsbolaget Brinova. I år har det varit svårare med den saken.
– Vi har bara kunnat betala för januari, säger Mohammed Fattah.
– Det är klart att Brinova har varit på oss och vill ha sina pengar, men samtidigt vill de inte stå med en tom lokal heller.

Alla väggar i köket skulle kaklas om, men det gamla kaklet sitter uppe än, inklusive skruvhål från gammal utrustning.

Ett möte i mitten av mars skulle försöka hitta en lösning på en situation som är dålig för alla inblandade.
– Det sas att stadsutvecklingsbolaget ska stå för hyran till och med den 1 juni. Sedan ska månadshyran sänkas till 20 000 fram till årsskiftet, säger Salah Sheriff.
Men för tre veckor sedan drog stadsutvecklingsbolaget tillbaka det erbjudandet, enligt Salah Sheriff. Och det utan närmare förklaring.
Besvikelsen är inte att ta miste på.
– Vi hade jättestort förtroende för kommunen och var helt säkra på att det skulle bli bra. Det är en jättestor besvikelse, säger Mohammed Fattah.

Besvikelsen gäller inte bara att överenskommelsen från i mars nu gått i stöpet. Även löften om renovering av köket i lokalen vid Rådhustorget har brutits enligt Salah Sheriff.
– De skulle lägga 200 000 kronor på att kakla om alla väggar, jämna ut golvet, fixa till ventilationen och flyttstäda. Det som har hänt är att golvet har målats om, och så har de byggt en skiljevägg och satt upp en kåpa. Det kan väl inte kosta 200 000 kronor?

Bilden ovan: Enligt Salah Sheriff (mitten) har A La Grandas ägare Mohammed och Mervat Fattah fått löfte om flera saker som skulle åtgärdas i köket. Bland annat skulle det ojämna golvet jämnas ut. Det har inte skett.

 

 

”Det är mellan restaurangen och Brinova”

Det är beklagligt att restaurangen inte fått lönsamhet efter flytten, men stadsutvecklingsbolaget har gjort vad det kunnat. Så skulle man kunna sammanfatta synen på saken hos stadsutvecklingsbolagets vd.

Joakim Ahlin har tagit över som vd för Landskrona stadsutveckling AB efter att Christian Alexandersson lämnat posten för att bli stadsdirektör. Han menar att A La Grandas flytt nu är ett avlutat kapitel ur bolagets perspektiv.

– I och med att det finns en överenskommelse. Det skulle iordningställas en ny lokal och det ansvaret har vi tagit. Sedan är det tråkigt att restaurangen inte fått någon lönsamhet, men man får hålla isär de två sakerna. Det är med hyresvärden Brinova som restaurangen har ett avtalsförhållande, inte med oss. Man får inte blanda ihop det.

Om mötet i mars, och en eventuell överenskommelse om hyresfritt till och med 1 juli säger han:

– Jag var visserligen med på det mötet, men vi kan inte lägga oss i ett avtalsförhållande mellan restaurangen och Brinova. Men jag kan säga så mycket som att det inte var en överenskommelse, utan ett förslag.

Men varför drogs det tillbaka? Visst måste det varit så att Stadsutvecklingsbolaget skulle stå för hyran till och med den 1 juni?

– Där har jag ingen kommentar. Det är mellan oss och Brinova.

Restaurangägarna menar också att all utlovad renovering av köket inte har skett? Vad tänker du om det?

– Återigen, det är mellan restaurangen och Brinova, vi har inget avtalsförhållande med dem.

Men det är väl ändå Stadsutvecklingsbolagets agerande som gjort att A La Granda måste flytta och har hamnat i den här sitsen?

– Det är helt korrekt. Men det har ingenting att göra med om det skulle finnas brister i fastighetsbolagets lokaler.

Nu skulle det kunna bli så att lokalen står tom igen om några veckor eller månader. Vad tänker du om det?

– Det är i så fall inte bra. Skulle det bli så få vi försöka hitta en ny hyresgäst, och där kan stadsutvecklingsbolaget spela en viss roll.