Här fanns tidigare Lokaltidningen Landskrona. De finns nu på https://www.lokaltidningen.se/landskrona/

Tidningens historia

Olika typer av skriftliga meddelanden har funnits i flera tusen år. Det fanns till och med en föregångare till våra tidningar som finns idag. Det i romarriket för cirka 2000 år sedan. Då var det slavar som jobbade med att göra kopior av meddelanden om viktiga händelser. Dessa skrifter såldes sedan till välbeställda romare.

Dock var det först i samband med att tysken Johann Gutenberg (1397-1468) och hans insatser för boktryckarkonsten som det blev möjligt att skapa regelbundet utkommande publikationer. De allra första tidningarna handlade mest om handeln samt att tryckpressarna användes främst till att sprida propagandaskrifter och religiösa texter.

De första tryckta tidningarna

Under 1600-talet kom de allra första riktiga tidningarna att tryckas. Man brukar räkna den tyska tidningen Ordinarie Zeitung som världens första tidning. Den trycktes allra första gången 1605 i staden Strasbourg av Johann Carolus. Kort därefter började även fler länder i Europa att trycka tidningar och sprida dem med hjälp av en så kallad postryttare. Denna person red helt enkelt i stafett från stad till stad, eller ort till ort med en tidning. Sedan samlades alla kring den som kunde läsa bäst för att höra alla nyheter läsas upp. I Sverige var den första tidningen Ordinari Post Tijdender som kom 1645. 

Tidningar utan censur

Flera tidningar startades under frihetstiden. Dessa spreds bland folket. Det kom att bli en livlig debatt kring pressens yttrandefrihet vilket ledde fram till en tryckfrihetsförordning 1766 som var den första i sitt slag i hela världen. Denna svenska grundlag var banbrytande i sitt slag och innebar bland annat att det nu var helt lagligt att framställa och sprida tryckta skrifter utan föregående censur och andra hinder. Ett annat inslag i tryckfrihetsförordningen var medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar, den så kallade offentlighetsprincipen.

Under 1800-talet och dess industrialisering så kom tekniken att massproducera varor i fabriker att utvecklas. Tidningsbranschen var inte sena på att utnyttja dessa industriella tillverkningsmetoder. Det blev nu bra mycket enklare att både trycka och distribuera tidningar. Dagspressen växte i stor omfattning och det både vad gäller antalet tidningar och antalet utgivna exemplar. 

Mycket av detta möjliggjordes även på grund av att många landsbygdsbor flyttade in till städerna samt att nu byggdes även järnvägar vilket gynnade transporterna och spridandet av nyheterna. 

Idag får vi våra nyheter rakt in i fickan via våra mobiler och surfplattor. Den tryckta tidningens framtid är oviss då allt fler väljer att läsa den digitala formen av Aftonbladet och andra tidningar. Nyheterna uppdateras ofta och varvas med små betalda inlägg som ger intäkter till tidningarna. Du kan läsa om free spins på casino, vem som utmanar Trump i presidentvalet och en berättelse om en ekorre som stulit nötter från ett köksbord - allt i samma tidning på nätet.