Ja till dramatisk ombyggnad

Puts möter rostigt stål i omdaning av pampig bostad

Förslaget har fått omarbetas fyra gånger efter synpunkter från grannarna. Men nu är det klart för en om- och tillbyggnad av den gamla Skeppsredarvillan på Strandvägen som är av det ovanligare slaget.

En gång en ståtlig symbol för sjöfartsmässig framgång – på senare år för förfall och segdragen juridisk tvist. Men snart kan den gamla skeppsredarvillan på Strandvägen åter dra blickarna till sig, och genom ett ovanligt möte mellan nytt och gammalt. Nuvarande ägarna planerar nämligen två lådformade tillbyggnader i väster och ett trapphus på sydsidan, som kommer stå i stark kontrast till villans strama nyklassicism från byggåret 1917. Totalt blir det fem nya lägenheter utöver dagens boyta.

PRT240-20160610104617

Tillbyggnaderna kommer att få cortenstål som fasadmaterial, ett material som blir rostigt – men bara på ytan. Den som kört genom Säbyrondellen har sett materialet på nära håll, konstverket med stadssiluetten i mitten av rondellen är gjord i just det materialet.

Corténstål
Cortenstål kallas också rosttrögt stål och är ett samlingsnamn på ett antal stållegeringar som har den egenskapen att det bildas ett rost/oxideringsskikt på dem som blir en barriär för fortsatt oxidering. Vanligaste användningsområdet är värmeledningspannor, plåtkaminer, avgasrör och rökrör. Men på senare år har det också blivit populärt som fasadmaterial och i offentlig miljö.

Under förra veckan sade stadsbyggnadsnämnden ja till bygglovet för de planerna. Men det är inte ett lättvunnet bygglov, inte mindre en tre gånger har grannar haft synpunkter på om- och tillbyggnadsplanerna och det var först vid det fjärde grannhörandet det inte funnits några synpunkter. En som är mycket entusiastisk över planerna är planchefen Johan Nilsson.

  • Jag tror att det är rätt sätt att bygga till villan, säger han.
  • I tidigare förslag så förlängdes villan. Nu så lämnas de ursprungliga volymerna orörda och det som adderas har en helt egen stil.

Den ovanliga tillbyggnaden skulle rent av kunna bli en besöksattraktion tror Johan Nilsson.

  • Arkitekturen i Landskrona är en viktig del av varumärket. Vi har en idrottshall av Arne Jacobsen till exempel, och Townhouse – ”Japanhuset”. Det här kan bli ett nytt inslag.

Den ursprungliga villan har varit i dåligt skick, tacket här läckt in under lång tid och skadat takbjälkarna. En större utbyggnad blir därför naturlig menar Johan Nilsson.

  • Det krävs för att få ekonomi i projektet, huset är som sagt i väldigt dåligt skick, men på det här viset så kan det ändå bevaras.

I stadsbyggnadsnämnden var politikerna inte helt ense om det annorlunda förslaget. SD:s ledamöter yrkade på återremiss med hänvisning till att tillbyggnaderna inte harmonierar med villan.

Stadsantikvarien Lena Hector är en av de som tyckt till innan ärendet landat på nämndens bord.

  • Det är bra att man nu räddar villan, säger hon. Vad jag hade kunnat önska är att man sköt ut volymerna mer i sidled så mindre av villans fasad skyms. Men det handlar ju också om byggrätt inom tomten och hänsyn till grannarna.
  • Det finns två sätt att jobba med tillbyggnader till äldre hus. Antingen att bryta helt med den äldre stilen eller att underordna sig den. Cortenstål skulle kunna bli ett spännande materialmöte. Det hade det inte blivit på samma sätt med det skivmaterial som först föreslogs.
Redarvillan7
Villan är byggd 1917 och ritad av Malmö-baserade arktiekten Yngve Herrström. Fasaderna har en klassicistisk stil, men interiört finns också nationromantiska inslag som blyglasfönster. På senare år har det pågått en segdragen historia efter att de nuvarande ägarna i Skeppsredarvillan AB köpte fastigheten 2011. Den tidigare ägaren, som tagit emot handpenningen på knappt en miljon kronor vägrade att flytta ut. Han hade då fler gånger varit nära att bli av med huset på grund av obetalda skulder. Inte förrän 2014 så lämnade de tidigare ägaren huset och sedan dess har en lång period av bygglovsansökningar pågått.