Inga pengar för sociala medier

Centerpartiet föreslog i en motion att kommunen skulle ta fram riktlinjer för hur olika sociala medier kan och får användas som verktyg i dialogen med kommuninvånarna. Men det finns redan idag riktlinjer för sociala medier som kommunen tog fram 2011, som dock behöver revideras. Det skriver kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S) i ett yttrande.

På senaste kommunfullmäktigesammanträdet ansågs Centerpartiets motion besvarad, som betyder att den inte kommer leda till någon betydande åtgärd.

– En övergripande sida är inte aktuellt i dagsläget med de ekonomiska förutsättningar som gäller i Svalövs kommun, säger Birgitta Jönsson (S).

– Jag tror att i framtiden måste vi titta över om vi ska ha en facebooksida eller ett twitterkonto, men det måste vara under ordnade former och att man måste kunna svara på den sidan, säger Birgitta Jönsson.

Enligt en tjänsteskrivelse från förvaltningen, där man tittat på hur Höganäs kommun arbetar med sociala medier, skulle den tjänst som informationsansvarig som finns idag, behöva utökas med ytterligare 1,75 tjänst för att man skulle kunna jobba tillfredsställande med facebook. På ett år skulle det motsvara runt en miljon kronor.

– Det blir en fråga för kommande budgetdebatt, säger kommunalrådet Torbjörn Ekelund (L).

Torbjörn Ekelund pekar på de lagar som man som privatperson inte behöver tänka på, men som man som myndighet måste iakta. Till exempel handlar det om personuppgiftslagen, eller om det på kommunens facebooksida skulle ligga kvar en kommentar som kan brottsrubriceras som hets mot folkgrupp eller liknande.

– Sedan är det också så att det kommer en skärpt lagstiftning om en del myndighetsinfo som inte får lämna kommunens servrar och råkar de hamna på facebook, så ligger de på servrar utomlands. Det gäller i så fall att all personal får utbildning kring detta, så att man inte gör fel av okunskap.

Fredrik Jönsson C) är en av motionärerna.

Är du nöjd med svaret?

– De riktlinjer vi har är inte politiskt framtagna utan framtagna av tjänstemännen. Vi har fortfarande inte löst frågan om att Svalövs kommun inte finns på facebook. Vi har en del verksamheter som finns på facebook, som näringsliv, olika förskolor och skolor, men kommunen som sådan finns inte.

– Om nu enskilda verksamheter, som till exempel Midgårdsskolan, kan hålla en bra nivå på sin facebooksida, så borde kommunen kunna göra det. Frågan är om det behöver kosta så mycket som utredningen gör gällande, säger Fredrik Jönsson.

Han pekar på de debattsidor som finns på facebook där det förekommer en del inlägg mot kommunen där kritik får står oemotsagd.

– Då är det bättre att ha en sida där man kan sortera bland inläggen och bemöta och lägga positiva nyheter och ta ett samlat grepp på facebook.