Landskrona föreningsvänligast i Sverige

Landskrona är den kommun som är föreningsvänligast i Sverige. I vart fall om man tro paraplyorganisationen Sveriges Föreningar som varje år delar ut just en sådan utmärkelse. Landskrona var en av 32 nominerade kommuner, och den officiella prisutdelningen sker senare i år på Landskronagalan den 21 april. I motiveringen skriver Sveriges Föreningar bland annat: ”Landskrona stad har under året framfört stora framtidssatsningar som främjat alla föreningar och som alla är lika värda. Landskrona arbetar med systematisk uppmuntran och att ge föreningslivet i bred mening goda möjligheter att självständigt utveckla verksamheter i kommunen.”
Fritids- och kulturchefen Kjell Thoresson är nöjd.
– Det är väldigt roligt med detta erkännande. Stadens föreningar är mycket viktiga, dels för stadens positiva utveckling, dels för att föreningarna erbjuder attraktiva och viktiga aktiviteter för Landskronaborna, säger han i ett pressmeddelande.