Landskrona klättrar i SKL:s företagarrankning

Varje år genomför förbundet Sveriges kommuner och landsting (SKL) en enkätundersökning där företagare får betygsätta kommunerna de verkar i på olika områden. När resultaten för 2016 nu är klara så klättrar Landskrona i rankningen av de 147 kommuner som deltagit, i Sverige finns 290 kommuner. Landskrona placerar sig på plats 28 i totalrakningen av företagsklimatet, en påtaglig klättring jämfört med 2015 års placering på plats 54. Framför allt är det bättre omdömen från de tillfrågade företagarna vad gäller service inom miljö- och hälsoskyddsfrågor som bidragit till klättringen. Andra områden som företagarna fått frågor om är bygglov, räddningstjänst, markupplåtelse och serveringstillstånd. Från företagare i Landskrona har det kommit in totalt 237 svar på enkätfrågorna, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

Foto: OHIAB