Avtal tecknat för digitalisering på Tyghuset

Att digitalisera äldre foto, film och ljudupptagningar är ett tidsödande arbete som Regis ägnar sig åt. Regis är en ekonomisk förening och ett så kallat ”socialt företag” som sysselsätter personer långt ifrån arbetsmarknaden, exempelvis på grund av funktionsnedsättning. Den startades år 2000 på initiativ av en rad museer i Skåne och stiftelsen Hadar. Nu har kommunen tecknat avtal med Regis som kommer sitta i Tyghuset där ett fotohistoriskt center är under uppbyggnad.
– I första hand kommer uppdraget bli att ta hand om Landskrona stads egen bildsamling om cirka 850 000 negativ och bilder. Men tanken är även att Regis i Landskrona ska bli en regional resurs för grannkommunerna. Åtminstone en annan kommun i nordvästra Skåne har sagt sig vilja vara med och fler är sannolikt på väg in, säger fritids- och kulturchef Kjell Thoresson i ett pressmeddelande.
Mellan fem och sju personer kommer att jobba med detta är planen, verksamheten startar den 1 september.

Bilden ovan: Tyghuset på Kasernplan kommer till hösten bli hemvist för sociala företaget Regis som fått kommunens uppdrag att digitalisera stadens bildsamling med 850 000 bilder och negativ. Foto: Mostphotos