”Det är inte säkert för barnen”

Munkebäcksbor kräver säker skolväg till Asmundtorp

Barnfamiljerna i Munkebäck blir fler. Men att ta sig den dryga kilometern till Asmundtorp där skolan finns och bussen går är inte helt ofarligt. Nu kräver Munkebäcksbor att kommunen skyndar på med sina planer för en cykelväg.

Lilla Munkebäck strax söder om Asmundtorp, på andra sidan den slingrande Braån, växer. Från en blygsam start som avstyckat sommarstugeområde är det idag ett villaområde med skogskaraktär. Ett 80-tal fastigheter finns det i Munkebäck, och 22 byggbara tomter finns till försäljning i området, som numera klassas som bostadsområde i detaljplanen.

Fågelvägen är det bara någon kilometer till Asmundtorps skola. Men för att ta sig till samhället utan skolskjuts måste barn och unga i Munkebäck cykla på vägar med höga hastigheter.

Men kommunen har inte hängt med när det gäller kommunikationerna till det växande bostadsområdet, det anser Munkebäcksborna Martin Nilsson, Fredrik Ek och Pia Swenson som också sitter i styrelsen för områdets samfällighetsförening. Det är samfällighetsföreningen som gemensamt sköter vatten och avlopp, och underhåll av vägar på området, dessutom har den anlagt en lekplats.

Framför allt är det situationen när områdets barn och unga ska ta sig till Asmundtorp, där F-9 skolan Asmundtorps skola finns, som oroar.
– Grundskolebarnen har ju skolskjuts, men det täcker inte alla behov. De som går i gymnasiet tvingas cykla på de här osäkra vägarna, och även mindre barn när inte skolskjutsen går, säger Pia Swenson.

Från Munkebäck till Asmundtorp går det idag bara att ta sig på ett vis: först på den mindre öst-västliga Munkebäcksvägen, och sedan på den större nord-sydliga Toftavägen. Munkebäcksvägen är en 70-väg hela vägen från området till korsningen med Toftavägen, utan gångbana.
– Det är vi som har skötseln av vägen. Vi har kontaktat Trafikverket och ansökt om att få sänka hastigheten där. De sade ja, men sedan sa polisen nej, eftersom de menar att de inte har möjlighet att kolla så hastigheten hålls, berättar Martin Nilsson.

Cirka en meter, så bred är den målade cykelbanan längs Toftavägen mot Häljarp. Det går inte för två bilar att mötas utan att köra in på cykelbanan.

Den större Toftavägen är statlig, och därmed är det Trafikverket som har ansvar för den. Som en lösning på problemet har Trafikverket där infört ett slags lösning genom att skapa cykelbanor på den befintliga vägen. Det genom att markera ut dessa med en heldragen linje i kanten på körbanan i båda körriktningarna. Några barriärer mot biltrafiken finns det inte.
– Det är ingen bra lösning, menar Martin Nilsson, det skapar bara en falsk trygghet.
– Två bilar kan inte mötas på vägen utan att köra på cykelbanan, men med linjerna så kan man tro att man kan det, säger Pia Swenson.

En lösning på det trafikproblemet har kommunens tjänstemän redan föreslagit: en gång- och cykelväg som finns med i stadens ”Översiktsplan 2030”. ”Munkebäcksstråket” kallas förbindelsen som föreslås följa Braån och gå upp mot samhället vid hembygdsgården.
– Vi vill att det blir ett konkret förslag av det, redan i år, säger Martin Nilsson.
– Det satsas mycket i andra delar av kommunen, men vi betalar ju också skatt, säger Pia Swenson.
Det finns en annan lösning som vore ännu bättre för Munkebäcksborna menar de.
– En riktig cykelbana längs Toftavägen, hela vägen från Häljarp till Asmundtorp, säger Martin Nilsson.
– Så att alla gymnasielever kan cykla till tågstationen på ett säkert sätt, fyller Pia Swenson i.

LÄS OCKSÅ: ”Vi tittar på det – med det kan ta tid”

Bilden ovan: På Toftavägen är cykelbanorna endast markerade genom en streckad linje. Ingen trafiksäker lösning tycker Fredrik Ek, Martin Nilsson och Pia Swenson i samfällighetsföreningen i Munkebäck.