Karlslund utpekat som ”särskilt utsatt område”

Polisens Nationella operativa avdelning (NOA) pekar nu ut Karlslund som ett ”särskilt utsatt område”, samma klassning som till exempel Seved i Malmö. Men på frågan om det innebär några extra resurser till Landskronapolisen är inte svaret helt tydligt.

Polisen har tillsammans med kommunen kallat till presskonferens på en gräsmatta vid Emaljgatan mellan Koppargården och Silvergården. Mot slutet av presskonferensen kommer ett gäng nyfikna tonårskillar förbi. En av dem deklarerar högt och och tydligt att han ”hatar poliser”, när polisområdeschefen Patric Heimbrand går för att småprata med dem efteråt.

Jo, det stämmer att det bara är ett fåtal individer i Karlslund/Norrestad, 10-15 personer, som står för kriminaliteten, bekräftar Landskronapolisens chef Anneli Manneli. Men det är ett problem som kan växa.
– Nej de är inte så många. Men deras rekryteringsbas måste minska, säger hon.
– Vi ska fortsätta med våra förebyggande åtgärder, polisbesök i skolan och mer fotpatrullering i området. Vi måste öka närvaron. Och så har vi kommunens fritidsaktiviteter.
Landskronapolisen har redan fokus på Karlslund, något som både Anneli Manneli och polisområdeschefen Patric Heimbrand är noga med att framhålla. Området är prioriterat både i det medborgarlöfte som alla polisområden måste arbeta efter i den nya polisorganisationen och i det samarbetsavtal som skrivits mellan kommunen och polisen. Det innebär bland annat två kontaktpoliser som är kopplade till Pilängsskolan och besök på förskolor. Polisen ska också bli ”mer synlig”, utan att det specificeras hur. Idag finns det områdespoliser särskilt knutna till Karlslund, men utvecklingen där har inte varit helt smärtfri. Under 2015 upplöstes den dåvarande områdespolisgruppen efter att flera av poliserna hoppat av. Det efter kritik mot den nya inriktningen på arbetet, med fokus på hela kommunen.

Under måndagen blev klart att polisens Nationella operativa avdelning (NOA) nu klassar Karlslund/Norrestad som ett ”Särskilt utsatt område”. Karlslund/Norrestad har funnits med på listan sedan 2015, men då i den mindre brottstyngda kategorin ”utsatt område”. Totalt sett finns det nu 23 områden som räknas som särskilt utsatta, jämfört med tidigare 15. I Skåne är det nu även de tre Malmö-områdena Rosengård, Södra Sofielund och Nydala/Hermodsdal/Lindängen som räknas dit. Det sistnämnda området är också nytt på listan som särskilt utsatt.

Kriminellas rekryteringsbas bland unga i området måste minska, menar lokalområdeschefen Anneli Mannelli.

– Jag ser positivt på att polisen nu för upp Karlslund på listan som särskilt utsatt. Man måste erkänna problem för att kunna lösa dem, och det här ger att ökat tryck på polisen och övriga aktörer att komma tillrätta med problemen, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande.
Torkild Strandberg har vid flera tillfällen stuckit ut hakan och kritiserat polisen för bristande resurser för att möta brottsutvecklingen i Landskrona.
– Jag förutsätter att polisen i Landskrona nu får tillgång till andra redskap och resurser, säger han om sina förväntningar på myndigheten.

Något solklart svar på om det blir så står inte att finna.
– Några fler poliser lär det inte bli inom överskådlig framtid, säger polisområdeschefen Patric Heimbrand och syftar på myndighetens totalbudget och utbildningsläget.
– Det handlar om att omprioritera de resurser vi har. Till exempel kan det blir fler undantag för Landskrona vid stora kommenderingar som gränsbevakningen.
Papperstidningen ber lokalområdeschefen Anneli Manneli att, helt fritt, skriva en önskelista:
– Det blir rätt mycket, säger hon och ler.
– Fler områdespoliser, en fokusgrupp, alltså spanare. Och fler fordon. Mycket resurser som du hör, men det är mycket det som det handlar om.

Bilden ovan: I och med den nya klassningen så ”förutsätter” kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) att polisen nu får fler resurser för att komma tillrätta med kriminaliteten i Karlslund. Polisområdeschefen Patric Heimbrand och lokalområdeschefen Anneli Manneli kunde dock inte ge några konkreta löften om sådana. Stadsdirektören Christian Alexandersson var med för att prata om kommunens omdaningsplaner för området, en annan aspekt av utvecklingen där.

FAKTA ”Särskilt utsatt område”
För att ett bostadsområde ska räknas som ”särskilt utsatt” så ställer polisens Nationella operativa avdelning (NOA) upp ett antal kriterier:
– Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen.
– Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag.
– Parallella samhällsstrukturer.
– Våldsbejakande religiös extremism.
– Närhet till andra utsatta områden.
– En hög koncentration av kriminella.

FAKTA Alla särskilt utsatta områden
Vivalla, Örebro
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Araby, Växjö
Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
Södra Sofielund (Seved), Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Skäggetorp, Linköping