Landskronahems vd Helena Fremle får sluta – Mikael Forsberg tar över

Redan under onsdagen spriddes de första, obekräftade, uppgifterna om att Landskronahems vd Helena Fremle sitter löst. Under fredagsförmiddagen bekräftades de uppgifterna, när Landskronahem i ett pressmeddelande namnger den som föreslås som ny vd: Mikael Forsberg.

Det rör sig på sätt och vis om en rekrytering ur de egna leden. Mikael Forsberg är idag vd för Staffanstorp Centrum AB som är ett moderbolag till flera helkommunala bolag i Staffanstorp: Staffanstorps Energi, Staffanstorps Fibernät och fastighetsbolaget Staffanstorpshus. Mikael Forsberg har tidigare jobbat som fastighetschef inom just Landskronahem.

Varför Helena Fremle får sluta står det endast kortfattat om: ”De nya ägardirektiven för Landskronahem har förändrat bolaget från att vara ett huvudsakligen förvaltande bostadsbolag till ett bolag med två tydliga uppgifter – att utveckla det egna fastighetsbeståndet och att medverka i Landskronas stadsutveckling i stort. Utifrån denna förändring uppstod ett behov av en ny ledning.”
– Detta har varit en naturlig process som haft sin grund i de nya ägardirektiven. Under våren har nuvarande vd Helena Fremle och jag diskuterat några olika lösningar. Vi kom gemensamt fram till att den bästa lösningen är att söka en ny vd med annan inriktning och kompetens, säger styrelseordföranden Kenneth Håkansson i pressmeddelandet.

Landskronaposten/HD har tidigare rapporterat att Kenneth Håkansson vid flera tillfällen ifrågasatt Helena Fremles lojalitet och kallat henne till samtal ”för att diskutera framtiden för bolagen och även din roll”.
Beslut om vd-bytet tas på Landskronahems nästa styrelsemöte den 12 juni, Socialdemokraternas styrelseledamot Mecide Özer har uppgett till Landskronaposten/HD att S kommer rösta nej till ett vd-byte.