Många barn får kommuen att bygga ut skolor

Det råder platsbrist både på Lunnaskolan i Kågeröd och Billeshögskolan i Billeberga. Till höstens skolstart ska kommunen därför ställa ut en ny paviljong på respektive skola. Men bara tillfälligt: på båda ställena planeras utbyggnad.

– Vi har beslutat att nu fullfölja utplaceringen av en paviljong i Billeberga och en i Kågeröd. Det ska ske så fort som möjligt. När skolan börjar efter sommaren kommer det att finnas i Billeberga och Kågeröd vardera två nya klassrum med vidhängande andra faciliteter som toalett till exempel, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
Paviljongerna är tänkta att vara en temporär lösning under cirka ett år.
– Vi beslutade även om att gå vidare med planerna på permanent utbyggnad på båda skolorna. Det är ungefär samma storlek på båda ställena: två permanenta lektionssalar med vidhängande toaletter och utrymmen för ytterkläder och något grupprum. Utöver det blir det en justering och ombyggnad av vissa personalutrymmen och entréutrymmen, säger Torbjörn Ekelund.
Invigningen av de om- och tillbyggda skolorna ska ske till hösten 2018 eller årsskiftet 2018-2019, är det tänkt. Slutligt beslut om den permanenta utbyggnaden av skolorna i Billeberga och Kågeröd ska fattas i bildningsnämnden, när man, efter upphandlig, vet hur mycket pengar det kostar.
Det är flera olika saker som bidragit till platsbristen på de två skolorna, menar Torbjörn Ekelund, varav flyktingströmmen hösten 2015 är en.
– Det har inte förenklat det i Kågeröd. I Billeberga har det inte alls med det att göra, utan med en allmän befolkningstillväxt i Billeberga-Tågarps området.
Till hösten ska en rapport om framtida lokalbehov inom kommunens skolverksamheter vara klar. Den tar upp till exempel vad som bör byggas ut var, när det bör byggas ut och när politikerna måste fatta beslut om det.
– När det gäller förskolesituationen så måste vi fatta beslut om utbyggnad hösten eller våren 2018. Där är tillväxttakten så hög med nya barn, säger Torbjörn Ekelund.
En annan fråga som måste lösas framöver är om det ska byggas en ny låg/mellanstadieskola i Billeberga-Tågarpsområdet.

Bildtext:
Till hösten kommer en paviljong med två klassrum stå på Billeshögskolan i Billeberga (bilden). Så även vid Lunnaskolan i Kågeröd, i väntan på att en permament utbyggnad på båda ställena ska börja.
Foto: Jonas Lundin/Arkiv