Medvind för Lööf märktes i lunden

Torsdagen var en blåsig dag, vilket märktes i träden vid Kågerödslund. Inne i den gamla dansbanan blåste det en annan typ av vindar. Nämligen opinionsmässiga medvindar för centerledaren Annie Lööf som kom till det öppna lunchmöte som Centerpartiet i Svalöv bjudit in till.

Kön till lunchen ringlade lång.
– Det är jätteviktigt för Svalövs kommun och för centerpartister i Svalöv, att deras engagemang uppmärksammas av Annie Lööf och hennes stab, och att över 80 personer tycker att det är värt att komma och lyssna på, sa Fredrik Jönsson, gruppledare för Centerpartiets i Svalöv fullmäktigegrupp, strax innan Annie Lööf skulle börja tala.
Lennart Pettersson, ordförande i Centerpartiet i Svalöv, presenterade huvudpersonen.
– Det är alltid trevligt att få en partiledare på besök. Detta är den fjärde centerpartiledare i följd som kommer till Svalövs kommun. Det började med Olof Johansson på 90-talet, sedan var Lennart Daléus här och Maud har varit här ett par tillfällen. Och nu är Annie här som nummer fyra.
Varför kommer de hit?
– Det är ett starkt centerfäste i Svalövs kommun och sedan är det ju frågan om att bygga relationer. Vi känner varandra på ett sådant sätt, att de tycker att det är intressant att komma hit. Vi har mycket att erbjuda i denna kommun.

Annie Lööf lyssnar på Lennart Pettersson strax före hennes framförande.

Sedan höll Annie Lööf ett 18 minuter långt tal följt av frågor från publiken.
En av var om alliansen fortfarande finns, med tanke på både KD:s låga siffror under riksdagsspärren och M:s fallande siffror.
– Alliansen finns, vi träffas ju. Anledningen till att jag kom lite sent idag är att vi håller på och diskuterar uppe i Stockholm. Jag var med på länk. Vi träffas både fysiskt och via sociala och digitala kommunikationssätt. Vi är fast beslutna att byta ut Stefan Löfven och bilda ny regering. Sedan vet jag av egen erfarenhet hur det såg ut förra mandatperioden, då det var tufft och kärvt för Centerpartiet och man räknade ut oss. Jag fick frågor ända in på sista veckan innan EU-valet hur det känns, man sa: ”nu kommer ni att åka ut”. Och fyra, fem dagar senare så gjorde vi vårt bästa resultat på 19 år till EU-parlamentet.
– Därför tror jag det är väldigt viktigt att ta både positiva och negativa opinionssiffror med en liten nypa salt. Det är så otroligt mycket som kan hända på drygt ett år. Vi går till val, som vi alltid har gjort, med ett eget valmanifest, men också med ett gemensamt. Vi tycker att det är viktigt att visa väljarna att det här tycker respektive parti, det här vill vi genomföra om vi får väljarnas förtroende att bilda regering.
Efter talet flockades åhörarna runt Annie Lööf för att ta selfies innan Papperstidningen fick en pratstund med henne.
Om alliansen inte skulle finnas kvar efter nästa års val, kan ni tänka er att regera i koalition med Socialdemokraterna?
– Nej, jag kan tänka mig att samarbeta med Socialdemokraterna tillsammans med hela alliansen. Det är för att jag inte vill samarbeta och sitta i regering med Sverigedemokraterna. Behöver en alliansregering ett ökat stöd från något parti, då är jag beredd att inom ramen för alliansen föra samtal över blockgränsen. Utöver det tycker jag det är farligt att döma ut Kristdemokraterna. Centerpartiet låg under fyraprocentsspärren nästan hela valrörelsen förra valet, men fick relativt sett bra valsiffror 2014, så det kan hända mycket i en valrörelse.
Centerpartiet är ju historiskt ett landsbygdsparti. På senare tid med mer småföretagarprofil. Är Centerpartiet fortfarande ett landsbygdsparti?
– Den breddningen gjordes redan på 1950-talet, då Centerpartiet bytte namn och då Gunnar Hedlund faktiskt breddade partiet till att omfatta inte bara företagarna på landsbygden, utan företagarna i hela landet. Bönder är ju också företagare. Man tog strid för valfrihet i ATP-striden, där man lierade miljö och klimat. Där la man väldigt mycket grunden för det Centerparti som vi ser i dag, 60-70 år senare.
– Centerpartiet är ju ett parti för hela landet och det ser vi de opinionsmätningar som visas, så växer vi både i glesbygd och i städer. Värderingar och politik har ju ingen begränsning vad gäller postnummer eller geografisk ort, utan det handlar om att man vill ha jobb och företag och bra miljö- och klimatarbete oavsett var man bor. Bor man i glesbygd eller landsbygd, där jag är uppvuxen, så är det viktigt med farbara vägar, och bredband till exempel. Inne i en stad, så handlar det om kollektivtrafik och bussar och Stockholm tunnelbana. Det ser olika ut var man bor, men det är samma grundfrågor.

Även om Centerpartiet har medvind i opinionen, så gäller det inte för alla partier i alliansen. Men alliansen finns kvar. Det försäkrade Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Om man bara går några mil härifrån till Landskrona, så finns inte Centerpartiet i kommunfullmäktige, medan här i Svalöv, så är de störst av centerpartierna i Skåne.
– Samtidigt i Stockholm så ligger vi på över tio procent i mätningar. Men det är klart, vi är i grunden ett landsbygdsparti som har ett väldigt stort förtroende i landsbygdsfrågor. Vi är det dominerande partiet om man frågar väljare vilket parti som har bäst landsbygdspolitik. Det är jag väldigt stolt över. Men det vi ser nu i vår politik är att det som handlar om jobb, trygghet och miljö och hållbarhet i hela landet, det lockar också människor som bor i tätorter, mindre städer och i de större städerna. Vi växer på bred front och i hela landet. På de ställen där vi varit väldigt små, som i Helsingborg och de större städerna, växer vi också nu.
Efter träffen i Kågerödslund, väntade ett chokladdoftande företagsbesök på Barry Callebaut.

 

 

Foton: Maarten van den Haak