”Nizze” ska bli ortens vaktmästare

En ”vaktmästare” som finns till för alla villaägare i skånska byar med över tusen invånare. Det är en sakerna som Stefan Albrekt och Fingal Morén vill få till med sin idé HVT-gruppen. Först ut är Teckomatorp.

Vaktmästartjänsten kallar de ”Nizze”.
– Nizze ska vara den enda person som du behöver ringa. Enklare jobb gör Nizze själv eller så kontaktar han hantverkare, säger Stefan Albrekt, som bor i Teckomatorp.
Enklare jobb kan vara fixa ett trasslande handtag, att rensa hängrännorna, byta batterier i ett brandlarm eller komma med råd om villaskötsel, till exempel.
Stefan Albrekts och Fingal Moréns mål är att det ska finnas en Nizze i varje skånsk by över tusen personer. Under juni hoppas de att det ska finnas i Teckomatorp och senare även i de övriga fem större tätorterna i Svalövs kommun.
– Nu vill vi hitta en boende i Teckomatorp, som är social och allmänt händig, säger Fingal Morén från Billeberga.
Nizze ska vara en person som driver ”vaktmästartjänsten” i egen regi, men är en del i ett större koncept som Stefan Albrekt och Fingal Morén kallar HVT-gruppen, där HVT står för hem, villa och trädgård.
– Nizze är anställd av HVT-gruppen men kan till exempel anställas av det lokala utvecklingsbolaget, säger Stefan Albrekt.
Syftena med konceptet HVT-gruppen är tre: att förenkla villaägandet, skapa bätte relationer mellan villaägare och hantverkare och att kvalitetssäkra hantverkartjänster, berättar de.
– Det handlar om att skapa en bättre dialog mellan hantverkare och villaägare. Vi vill hitta hantverkare som vill kvalitetssäkras enligt vår modell, säger Stefan Albrekt.
– Tanken är att villaägaren ringer till oss. I och med att alla jobb går genom oss, så tar vi också ansvar för kvaliteten. Det blir en trygghetsförsäkring.
Tanken är att HVT-gruppen ska tjäna pengar från tre håll. Dels från Nizze, som tar betalt per timme eller minut. Dels genom avgifter från företagen som HVT-gruppen gör samordnade upphandlingar med för villaägarnas räkning. Dels från administrationstjänsten villaförvaltning. Där ingår till exempel en digital underhållsplan.
– Det nya är egentligen Nizze, att han tar ett komplett grepp på både små och stora frågor. Och att han jobbar proaktivt, säger Stefan Albrekt.
Ser Nizze något som behöver åtgärdas på lite längre sikt, så kan han se till att det kommer in i den digitala underhållsplanen.
– Ju fler hus som vi får med, desto mer koll får vi på behoven och större möjlighet att göra samordnade upphandlingar.
Det kan vara av till exempel trädgårdstjänster. På gång är en samordnad upphandling med ett 40-tal villaägare vad gäller ”hårdgöring” av trottoarer i Teckomatorp.
Nizze ska också jobba med det som de kallar ”trygg hemma” med förebyggande brandskydd och tillgänglighet och stöd för äldre.
Idén om HVT-gruppen och ”Nizze” har de haft i några år, men nu känner de att tiden är mogen att göra verklighet av den, i takt med att utvecklingsföreningen Teckomatorp Tillsammans blivit till.
Med HVT-gruppen jobbar även Christer Stenberg och Tord Oxelgren.

Mer info:
www.hvtgruppen.se

Infoträff hålls i församlingshemmet i Teckomatorp ikväll, måndagen den 12 juni klockan 18.30-19-30.

Bildtext:
Med HVT-gruppen vill Stefan Albrekt och Fingal Morén förbättra kontakten mellan hantverkare och villaägare.