Så mycket skulle en gratis kulturskola kosta

Fler och fler kommuner sänker eller tar bort avgiften för sina kulturskolor. Att slopa avgiften till Kulturskolan i Svalöv skulle kosta mellan 800 000 och en miljon kronor per år, detta enligt en ny rapport från utbildningsförvaltningen.

I nuläget har Kulturskolan en avgift på 900 kronor per termin (syskon betalar dock halv avgift). Den genomsnittliga avgiften i riket är 644 kronor. Att ta bort avgiften beräknas leda till 40 procent fler elever som söker sig till Kulturskolan varje år. Det motsvarar 35 fler nya elever per år, om man beaktar att det var 90 nya elever som började på Kulturskolan under läsåret 2015/2016.
Procentsatsen 40 procent grundar sig på en enkät som skickats ut till föräldrar till barn i årskurs 3 på Billeshögskolan. Av de 19 svaren angav 15 stycken att deras barn inte går på Kulturskolan. Av dem svarade sex stycken (40 procent) att skälet var att avgiften är för hög.
Med fler anmälningar, så skulle även kön till Kulturskolan växa, enligt rapporten. I januari 2017 var det 57 elever som stod i kö. Det skulle i så fall öka till cirka 80 köande elever.
För att ta bort kön helt, så skulle det krävas en heltidstjänst till, vilket skulle kosta 470 000 kronor per år.
Tillsammans med slopade avgifter skulle det motsvara cirka 800 000 till en miljon kronor per år i ökad kostnad för kommunen.
– Alla partier i den styrande koalitionen, tycker att det är en fantastisk verksamhet som bedrivs i Kulturskolan. Frågan kom upp som en av flera frågor när vi förhandlade om styret, just efter valet 2014. Då kom vi överens om att det var en fråga som vi ville utreda, säger bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L).
Ett beslut om man ska slopa avgiften eller inte, kan komma under kommande budgetprocess, tidig höst, tror Torbjörn Ekelund.
– Då vet vi vad de olika partierna tycker. Om det inte finns utrymme i budgeten nu, så har jag en känsla att det kan bli en spännande valfråga istället.
Det finns mycket att tänka på menar han.
– Kulturskolan är också en fritidsverksamhet. Vi måste titta på hur mycket den kostar i förhållande till andra fritidsverksamheter, hur mycket är det rimligt att kommunen subventionerar denna kontra andra fritidsverksamheter?
– Det finns många aspekter att ta hänsyn till. Jag älskar verkligen Kulturskolan och deras verksamhet. Samtidigt gäller det att som politiker ha den övergripande synen.
Kulturskolan har under de senare åren haft cirka 200 betalande ämneselever per år. Just nu finns fyra heltidstjänster pedagogisk personal fördelat på tio personer.

Stora bilden ovan: En ny rapport visar nu vad det skulle kosta kommunen att göra kulturskolan gratis. Här är det Hugo Garpholm som spelar. Foto från ett tidigare reportage. Foto: Jonas Lundin/Arkiv