Skräpigt slut för hundkapplöpningsbana

Staket runt banan är redan borta, och inom kort sätter skopan tänderna i barackerna vid den gamla hundkapplöpningsbanan. Men i väntan på rivning har det blivit rejält vandaliserat och nedskräpat. Frågan är om det kunnat undvikas?

Det är ingen vacker syn som möter den som går runt vid hundkapplöpningsbanan mellan Landskrona ridklubb och Kopparhögarnas koloniområde. Dörrarna till klubbstuga, domartorn och annex är uppbrutna, fönster, klosetter och handfat krossade. Papper, möbler och diverse bråte ligger och skräpar, både inne i husen och ute på gräset.
Första beskedet var att ingen av anläggningarna på Karlslund skulle påverkas när den nya stadsgatan dras fram i en stor båge mellan Idrottsvägen och Hjalmar Brantings väg, över tomten där gamla Allvar Gullstrand skolan stod. Men ganska snart blev det klart att Skånska hundkapplöpningsklubben, som har arrangerat hundkapplöpningar på Karlslund sedan 1970, kunde räkna dagarna för anläggningen, som ägs av kommunen.

Inte utan protester naturligtvis, och en juridisk tvist mellan klubben och kommunen slutade med att kommunen betalade klubben 200 000 kronor för att slippa en långdragen juridisk process och kunna påbörja rivningen. Hundkapplöpningsklubben fick ta med det lösöre man önskade behålla, under våren har anläggningen stått tom. Fram till nu det vill säga, rivningen är påbörjad och senast den 7 augusti, när Landskrona ridklubb startar sin hösttermin, ska där istället finnas hästhagar för klubben.
– Det pågår en rivning, entreprenören är igång, berättar Marie-Louise Svensson, tillförordnad projektledare för Karlslundsprojektet.
Hon berättar att hon själv nyligen varit på plats och sett hur det ser ut på platsen.
– Jättetråkigt så klart, men nu är rivningen igång.
Förutom att det blir skräpigt, så har det också varit en skaderisk för de som varit där och vandaliserat. Skulle de inte kunnat undvikas, med instängsling av byggnaderna till exempel?
– Det kanske man borde gjort, det håller jag med om.

Det är företaget Håltagaren i Skåne AB som har handlats upp för själva rivningen, som kostar 176 060 kronor enligt anbudet. Sedan tar Peab över för att göra markarbetet för själva haganläggningen, och det kostar 1 868 603 kronor enligt anbudet.
Finns det någon risk att rivningen blir dyrare än anbudet nu när det blivit sönderslaget och nedskräpat?
– Det är inget som vi vet i dagsläget. Det vi vet är anbudssumman.
Betyder det ja eller nej?
– Det kanske kan bli så, men det är inget vi vet.
Hundkapplöpningsklubben har lämnat många saker kvar. Borde inte kommunen ställt högre krav på att tömma byggnaderna på lösöre?
– Det tycker jag inte vore rimligt. Klubben hade ganska kort tidsfrist att lämna ett område som de trots allt haft under en lång period.

Bilden ovan: Sönderslagna väggar och fönster, möbler och annat bråte i gräset och målarfärg och andra kemikalier kvarlämnat. Det ser inte så roligt ut vid den gamla hundkapplöpningsbanan just nu.