”Vi tittar på det – men det kan ta tid”

Det jobbas på det, men när det kan bli klart är osäkert. Så kan man sammanfatta beskedet från kommunen om ny gång- och cykelväg mellan Munkebäck och Asmundtorp.

En ny ”koppling” mellan Munkebäck och Asmundtorp finns med både i den översiktsplan som sträcker sig till år 2030, och i måldokumentet ”Cykelplan 2015” som listar behov av nya och utbyggda cykelvägar i kommunen. Munkebäcksbornas behov av en sådan förbindelse är därför ingen nyhet för kommunens trafikingenjör Birthe Bunke.
– Vi har börjat nosa på det. Vi ska faktiskt ut och titta nästa vecka (läs: denna vecka) tillsammans med miljöförvaltningen, det finns ju många naturvärden längs ån, säger hon.

En sträckning för en sådan gång- och cykelväg skulle kunna vara att följa Braån. Men Birthe Bunke och förvaltningen hade gärna sett en annan lösning.
– En tanke är att dra vägen den kortaste sträckan, över åkrarna. Men att det är privat mark är något som eventuellt skulle kunna ställa till det.

När en sådan förbindelse skulle kunna stå klar vågar inte Birthe Bunke säga.
– Nej, några tider vågar jag inte säga. Det är ju många som ska komma överens. Vi kommer börja med att hålla i ett samrådsmöte med alla berörda. Om alla berörda går med på det kan vi sedan göra en kostnadsberäkning och ett förslag.
Och så var det där med pengar i budgeten förstås…
– Ja det är ju upp till politikerna att besluta om, säger Birthe Bunke.
– Vi är så klart intresserade av att få till en koppling, och vi har börjat titta på det – men det kan ta tid.

Kritiken mot den typ av cykelbanor som finns på statliga vägen Toftavägen är inte heller obekant för Birthe Bunke.
– Jag vet att det har funnits synpunkter, det har varit både ris och ros. Det man säger från Trafikverkets sida är att det är en väldigt vanlig lösning i Holland, som det kommer ifrån. Där fungerar det bra. Det finns kriterier för att kunna använda den lösningen, vägen måste vara tillräckligt bred och inte ha för mycket trafik. Jag vet att Trafikverket ska komplettera vägen med fysiska åtgärder på strategiska punkter, det kan vara pollare till exempel. Men vad jag vet så har det inte hänt ännu.
LÄS OCKSÅ: ”Det är inte säkert för barnen”

Bilden ovan: Munkebäck, med ett 80-tal fastigheter, ligger strax söder om Asmundtorp. För att komma dit måste man köra på Toftavägen, som är en 70-väg.