Miljonfallskärmen: Zackrisson får inte ansvarsfrihet

Svalövs kommun beviljar inte Marianne Zackrisson ansvarsfrihet. Det beslutet tog Svalövs kommunfullmäktige på sammanträdet måndagen den 19 juni. Kommunen går därmed på miljöförbundets revisorers linje.

I sin motivering skriver kommunfullmäktiges presidium: ”Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, och övriga kommuners beslut, får ärendet sedan beredas vidare avs. eventuell åtalsanmälan.” Det betyder i klartext att kommunfullmäktige lämnar dörren öppen för att pröva saken i domstol, en trolig åtalspunkt skulle då bli trolöshet mot huvudman. Men om det blir så eller inte är inte avgjort. Kommunerna har upp till ett år på sig att väcka åtal.
SD avvek dock från de övriga partiernas linje och ville åtalsanmäla direkt.
– Det är en komplex procedur som ska till för att hantera sådana här frågor, att inte bevilja ansvarsfrihet är ju en mycket allvarlig sak, säger Torbjörn Ekelund (L), kommunalråd som också är vice ordförande i miljöförbundets direktion sedan flera av ledamöterna hoppade av i samband med att fallskärmen uppdagades.
– Det krävs att alla som var aktiva direktionen under den tiden får yttra sig. Vad jag vet så har före detta ordföranden Marianne Zackrisson ännu inte kommit in med någon förklaring.

En het fråga har varit den om vilket ansvar direktionens före detta vice ordförande, Marcus Zadenius, har haft. När fullmäktige i Klippans, Bjuvs och Perstorps kommuner nyligen tog ställning till saken så beslutade de att inte heller ge Marcus Zadenius ansvarsfrihet. Det ställer sig Torbjörn Ekelund frågande till.
– För att inte ge Zadenius ansvarsfrihet så måste det vara klart att han känt till och har haft en möjlighet att påverka det som hänt. Det har han inte haft om man utgår från de förklaringar som kommit in hittills. De är väldigt samstämmiga och visar just att övriga direktionen har ställts inför ett fait accompli.

Torbjörn Ekelund har på uppdrag av Svalövs kommunstyrelses arbetsutskott lagt fram ett så kallat initiativärende för miljöförbundets direktion. Det som direktionen ska ta ställning till är om den ska rekommendera medlemskommunerna att väcka åtal mot Marianne Zackrisson eller inte. Frågan kommer upp på mötet i augusti.
– Vi vill gärna att medlemskommunerna vara samstämmiga i synen på detta, säger han och lägger till:
– Men det är inte nödvändigt.
Torbjörn Ekelund förklarar att en kommun mycket väl kan ta beslut att åtala, oavsett rekommendationen, och oavsett vad övriga kommuner kommer fram till.
– Eftersom trolöshet mot huvudman faller under allmänt åtal så skulle också en privatperson kunna väcka åtal, säger Torbjörn Ekelund.

Miljöförbundet: ”Vi ställdes inför fullbordat faktum”
Direktionen i Söderåsens miljöförbund har lämnat sin version av vad som hände när förre ordförande Marianne Zackrisson skrev på den kritiserade miljonfallskärmen med miljöchefen som fick sluta (se ”Detta har hänt”). Marianne Zackrissons egen förklaring lyser dock med sin frånvaro.

Det är Marianne Zackrisson (S) som bär ansvaret för överenskommelsen. Den undertecknades bakom ryggen på direktionen (den politiska ledningen) för Söderåsens miljöförbund. Det slår direktionen fast i ett yttrande. Där skriver den att Marianne Zackrisson som ordförande fick i uppdrag att diskutera ledning, styrning och arbetsmiljö med mera, med dåvarande miljöchef Helena Holmgren. Men någon delegation att sluta avtal hade hon inte, enligt direktionen.
”Utan någon som helst vetskap för Direktionen genomförde dock ordförande Marianne Zackrisson och personalchefen från Klippans kommun Stefan Christiansson en förhandling med miljöchef Helena Holmgren 2016-03-23, om dennes omedelbara avgång och avgångsvederlag, vad vi kan förstå i efterhand.”, skriver direktionen.

FAKTA: Detta har hänt
Som ordförande för Söderåsens miljöförbund skrev Marianne Zackrisson (S) från Perstorp på en miljonfallskärm med tidigare miljöchefen Helena Holmgren den 23 mars 2016. Hon fick 33 månadslöner á 59 000 kronor för att sluta. Frågan är om Marianne Zackrisson hade juridisk rätt att sluta det avtalet utan delegation från miljöförbundets övriga ledning. Avtalet innebar enligt miljöförbundets revisorer ”ett långsiktigt ekonomiskt åtagande på förbundet om sammanlagt 2,5 miljoner kronor” och att miljöförbundet spräckte sin budget för 2016. Revisorerna har föreslagit att inte ge Marianne Zackrisson ansvarsfrihet.