Ombyggnad vid stationen har börjat

Det har blivit försenat, men nu ska ombyggnationen av Landskrona station börja. Det meddelar kommunen på sin hemsida. Frusna pendlare får dock vänta på värmen.

Det är säkerligen en och annan arbetspendlare som önskat att det funnits en uppvärmd vänthall vid Landskronas station, inte minst vintertid. En sådan finns i planerna, och bygget av den påbörjas i september. Men dess värme kan resenärer njuta av först i februari nästa år, då beräknas den stå klar. Frusen väntan för tågresenärer under större delen även av denna vinter alltså.

Vänthallen blir en tårtbitsformad byggnad på det som idag är en öppen plats framför cykelställen. I en likadan byggnad blir det kiosk med biljettförsäljning. Pressbyråns blåa modul söder om busslingan försvinner.

Det som resenärerna kommer att märka av från september är att delar av cykelparkeringen och ytor närmast perrongen för norrgående tåg kommer att vara avstängda. Istället byggs det en tillfällig cykelparkering mellan Nettobutiken och perrongen, i skrivande stund pågår markarbeten där. Nu under sommaren kommer det också anläggas en byggväg norrifrån, bakom Ica-butiken.

Ny vänthall och en ny kiosk är inte de enda förändringarna på stationen. När den öppna platsen framför cykelparkeringen byggs igen ska det bli en ny torgyta med sittplatser och grönska väster om de nya byggnaderna, mellan Ica:s och Nettos butiker. Det blir också terrasser för uteservering, nya anslutningar till perrongen för norrgående tåg och fler alternativ för att parkera en cykel. Cykelplatserna blir också totalt sett fler.
– En del av cykelplatserna blir under tak, berättar tekniske chefen Robert Svensson.

Av kommunens skiss framgår var de nya byggnaderna med vänthall och kiosk hamnar: på planen framför cykelställen. Istället ska ytan mellan Icas och Nettos butiker få mer torgkaraktär. Illustration: Landskrona stad

Även bussarnas hållplatser förändras. Det blir nya hållplatser för regionbussar, troligtvis där det tidigare fanns ett tiotal p-platser, i mitten av busslingan. Det blir också nya busskurar vid hållplatserna, som ska bli mer tillgänglighetsanpassade.

Landskrona stad avsatte 6,7 miljoner kronor till ombyggnad av stationen redan 2016. Men Skånetrafiken har dröjt med besked om att betala sin del, 1,6 miljoner kronor. Ett sådant kom inte förrän i november förra året, och starten för bygget har därför dragit ut på tiden. Frågan om vem som ska stå för kostnaden för drift och underhåll av de nya byggnaderna, 874 000 kronor per år, är dock inte löst.
– Där är vi fortfarande i förhandlingsstadiet med Skånetrafiken, säger Robert Svensson.

I framtidplanerna finns att öppna gångtunneln under spåren så att den går till östra sidan spåren, där det kan bli en pendlarparkering. Tunneln förbereddes för det redan när den byggdes. Men när det kan ske är oklart.
– Vi har ingen tidsplan i dagsläget, säger Robert Svensson, men arbetet pågår.

Bilden ovan: I september påbörjas bygget av ny vänthall och kiosk. I veckan påbörjades omvandlingen av stationen så smått genom att bereda marken för en tillfällig cykelparkering mellan perrongen och Netto.