Oväntat fynd när garveri-tomt saneras

Förhöjda halter av bly, koppar, zink och tjärämnen kom som en obehaglig överraskning förra året när marken på innergården till Ödmanssonsgatan 4 grävdes upp. Nu bjuder marken i kvarteret på nya överraskningar.

I slutet av augusti öppnar förskolan Neptun i huset på Ödmanssonsgatan 4, där det tidigare legat svartklubb. Det var under arbetet med den förskolans nya lokaler förra året som markföroreningar upptäcktes på tomten. Marken där är bortgrävd och utbytt, men efter misstanke om att föroreningarna finns även på angränsande tomter, tog Landskronahem beslutet att sanera marken även på innergårdarna vid sina fastigheter på Regeringsgatan 8, 14 och 18, samt Ödmanssons gatan 2 och 2A. I juni revs ett gårdshus där det bland annat funnits soprum och tvättstuga.
När grävskopan nu kommit några meter ner där gårdshuset stått så har man gjort ett oväntat fynd, det rapporterar Landskronaposten/HD.
Det rör sig om stora murade kar. Enligt arkeologen Annika Knarrström, som varit på platsen för Länsstyrelsens räkning kan det röra sig om rester av ett garveri som ska ha legat på platsen.
– Vi vet att Frosts garveri låg här 1897, men vi vill veta hur länge man hållit på, säger hon till Landskronaposten/HD.
Ursprungsplanen var att jorden ned till två meters djup skulle grävas upp och bytas ut, men nu kommer det bli nödvändigt att gräva djupare uppger Landskronahem.

Bilden ovan: Frost garveri år 1897. Foto: Minnesbanken, Landskrona museum