Senarelagd naturlek ska slå två flugor i en smäll

Den omdebatterade naturlekplatsen i Skäralid byggs inte i år. Den får vänta till nästa vår då en konstgjord bäck byggs för att djurlivet ska kunna passera Skärdammen. Men det kan vara värt väntan, det blir både billigare och kortare byggtid.

I mars förra året föddes prinsen Oscar. kronprinsessan Victorias och prins Daniels andra barn. Prinsen är hertig av Skåne, och i samband med dopet den 27 maj, tog Skånes dåvarande landshövding Margareta Pålsson initiativ till en symbolisk doppresent från de skånska kommunerna i form av en naturlekplats som ska byggas vid Naturum i Söderåsens nationalpark. Det visade sig lättare sagt än gjort, beslutet överklagades och det upphävdes av förvaltningsrätten. Pengar till att bygga naturlekplats blev det i alla fall, dels från privatpersoner och företag, dels från länsstyrelsen. Byggandet av lekplatsen är upphandlat, och tanken var att det skulle komma igång nu under våren.

Men så har det inte blivit. Orsaken är att annat större projekt vid nationalparkens entré vid Skäralidsravinens mynning. Skärdammen som finns där ska förses med ett ”omlöp”. Omlöpet blir en konstgjord bäck som ska göra det möjligt för fiskar och annat djurliv att passera den eko-barriär som fördämningen utgör idag. Detta efter påstötningar från länsstyrelsens egen vattenenhet, som kartlagt var någonstans i Skåne vattendrag som det finns sådana barriärer.

Det finns en preliminär plan för var det nya omlöpet ska gå. Det blir cirka 175 meter långt och genomsnittslutningen blir tre procent, det ger bäst genomströmning.

Omlöpet ska byggas nästa vår är de tänkt, och nu väljer alltså länsstyrelsen att även skjuta upp bygget av naturlekplatsen till nästa vår.
– Genom att bygga naturlekplatsen och omlöpet samtidigt så blir det dels billigare totalt sett, säger nationalparkschefen Jesper Witzell.
– Men det blir också mindre störning för besökarna, och vi kan göra omlöpet till en del av lekplatsen på ett annat sätt.
Det sistnämnda är något som Åsa Elfström, föreståndare för Naturum, gillar.
– Det blir en bra synergieffekt för vår pedagogik. Vi vill gärna ha med både träd, sten och vatten, som är nationalparkens värden, i lekplatsen. Det får vi nu.
Enligt den preliminära ritningen så blir omlöpet cirka 175 meter i en stor slinga. Slingan ska gå ut i bäckfåran igen, endast en kort bit från fördämningen. Detta för att så kort bit som möjligt av bäckfåran ska bli torrlagd.

Omlöpet kommer slingra sig över den öppna plats som finns mellan bäcken och Naturum. På kullen till vänster i bild hamnar naturlekplatsen.

Cirka två miljoner beräknas kostnaden för den konstgjorda bäcken bli, och i det ingår också en muddring av Skärdammen. Det lär behövas, för dammen har bara blivit muddrad två gånger sedan den anlades 1929, en gång på 60-talet och en gång på 80-talet, berättar Åsa Elfström. Dammen anlades av turisthotellet i närheten, för fiskemöjligheter. Innan dess fanns där ett alkärr.

Bilden ovan: I dag forsar överflödsvattnet över kanten på fördämningen. Det kommer det inte göra efter att omlöpet tagits i bruk.

Skärdammen anlades av turisthotellet 1929, för fiskets skull.