Toppbetyg i granskning för förskola i Kågeröd

Hallå där…
…Susanne Ahlberg, förskolechef på Ekdungens förskola i Kågeröd som fått ett toppresultat när verksamheten för andra gången granskats med kvalitetsmätningsverktyget Qualis.

När ni granskades för första gången för ett år sedan så fick Ekdungen 92 poäng av 126 möjliga. Nu när ni granskats igen under april månad så är resultatet 112 poäng. Hade du väntat dig en så stor höjning?
– Det är alltid svårt att veta. Men våra förväntningar var att arbetet skulle ge ett påtagligt resultat. Vi har byggt arbetet på förra undersökningen och verkligen arbetat för att nå högre.
Det är 11 ”kvalitetsområden” som mäts. Var är det som ni höjt er, och vad har ni gjort annorlunda?
– Det är särskilt två områden, ”utveckling och lärande” och ”arbetssätt och pedagogroll”. Vi har jobbat mycket med kompetensutveckling och att skapa samtal om pedagogiska frågor. För att få bra samtal måste man ha ett öppet och bra klimat. Tillsammans med Lunnaskolan har vi fått hjälp av konsulter som hållit i föreläsningar och studiecirklar i hur man skapar det.
Vad har ni kvar att förbättra?
– Vi ska fortsätta arbetet som vi har påbörjat. Framför allt så behöver vi knyta förskolan till den pedagogiska forskningen. Jag och andra förskolechefer och rektorer har ju gått utbildningar för det, och jag har goda förhoppningar om att vi ska hitta en forskare i våra nätverk.
Har barnen på förskolan märkt någon skillnad efter att ni blivit Qualis-certifierade? Eller handlar det mest om dokumentation?
– Jag tycker att jag ser en bra närhet i relationen mellan pedagogerna och barnen. Vi har också infört saker som ska öka barnens delaktighet. Vi har ett barnråd där barnen kan tycka till och har ett verkligt inflytande. Vi har också infört fem stycken ”Speakers Corner”, platser utomhus där barnen kan träna på att uttrycka sin åsikt, och att lyssna på andra. Vi försöker verkligen att omsätta pedagogiken i verkligheten.

Bilden ovan: Det var glada miner när barn och personal på Ekdungens förskola fick beskedet om det goda resultatet i senaste Qualis-granskningen. Här står det framför ”Speakers Corner”, ett nytt prdagogiskt grepp som ska ge förskolebarnen övning i att uttrycka sig. Foto: Yvonne Svensson