Ekdungen firade toppresultat i granskning

Midgårdsskolan i Röstånga är Sveriges bästa skola, enligt Qualisgranskare. Även Sveriges bästa förskola kan finnas i Svalövs kommun. Ekdungens förskola i Kågeröd fick nämligen än högre poäng i sin andra Qualisgranskning. Det firades på torsdagen.

– Qualisgranskarna sa att de aldrig hade satt så höga poäng som på Midgårdsskolan, men sedan så kommer Ekdungen men ännu högre poäng, så det lär vara den högsta poängen någon förskola fått i Sverige, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
– Vi trodde att Midgårdsskolans resultat i början av året, på 106 poäng, skulle bli mycket svårslaget. Att nu Ekdungens förskola når 112 poäng är en anmärkningsvärd händelse. Dessa fina resultat på våra förskolor och låg- och mellanstadieskolor borgar för att vi i framtiden kommer att se ännu bättre resultat när dessa elever går ut klass 9. Svalövs kommun har bland de bästa skolorna i Sverige när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. Det är fantastiskt.
Ekdungens förskola granskades första gången i oktober 2014 och fick då 92 poäng och blev då certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem. Kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga 11 kvalitetsområden. Vid 2017 års granskning, lyckades skolan att slå det tidigare resultatet med råge: 112 poäng av 126 möjliga.
– Detta är verkligen ett härligt kvitto på att vårt arbetssätt och pedagogernas engagemang i barnens omsorg, fostran och undervisning ger utdelning. Vi har fått ett mycket bra underlag genom rapporten som vi kommer att använda i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Här i ingår att koppla Ekdungens vidare arbete till forskning och beprövad erfarenhet, säger Susanne Ahlberg, förskolechef på Ekdungens förskola i ett pressmeddelande.

Bildtext:
Qualisfest på Ekdungen. Förskolebarn tillsammans med kommunchef Stefan Larsson, bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund (L), Lunnaskolans rektor Pia Alkefelt, kommunalråd Olof Röstin (M) och längst fram förskolechef Susanne Ahlberg.

FAKTA:
Qualis är ett kvalitets- och utvärderingsverktyg som finns för skola, förskola, fritidsgårdar, äldreomsorg och kommunledning. Underlag för bedömningen är besök på plats, enkäter, intervjuer, kvantitativa tal och ledningens skriftliga redovisning. I certifieringsprogrammet finns elva kvalitetsområden: Kunskaper och färdigheter, normer och värden, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, delaktighet, organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image.
Det är Svalövs kommuns plan att samtliga förskolor och skolor ska genomgå en certifieringsgranskning enligt Qualis. Hittills är Björkhälls förskola, Garvarens förskola, Ekdungens förskola, Lunnaskolan, Midgårdsskolan, Linåkerskolan i Svalöv, Kulturskolan och Svalöfs gymnasium certifierade.