Fabriksgatan ska få nytt avlopp och asfalt

Fabriksgatan ska gestaltas om och asfalteras om. Men innan dess ska NSVA byta ut dricks- och dagvattenledningarna. Därför kommer delar av vägen att stängas av de kommande två månaderna.

Arbetet på Fabriksgatan beräknas hålla på den 28 augusti till den 31 oktober. Under den tiden kommer delar av vägen vara avstängd. Men boende på Fabriksgatan kommer att ha tillgång till sina fastigheter till fots.  Stundtals kommer däremot tillfart med bil att bli kraftigt begränsad, skriver NSVA på sin hemsida.
Dricksvattnet i husen på Fabriksgatan stängs av i korta perioder. Under hela entreprenadtiden kommer fastigheterna att få distribution av dricksvatten, dock med eventuella kortare avbrott, vilka kommer att meddelas i god tid innan, enligt NSVA. ”Entreprenören kommer att arbeta sig metodiskt framåt med cirka 20 meter uppschaktad väg åt gången. På detta sätt blir tiden som grävs utanför varje fastighet begränsad”.
Landskrona stad ska även se över säkerhetsläget på gatan kring Albanoskolan.
– Det är inget fel på säkerheten idag, men vi ska se om den kan förbättras på något sätt. Det är mycket skolbarn och föräldrar som lämnar och hämtar. En korttidsparkering kan vara en åtgärd, säger Robert Svensson, chef för teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona stad, till Landskronaposten/HD.
NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp), ägs av de sex kommunerna Landskrona, Bjuv, Båstad, Helsingborg, Svalöv och Åstorp.