Karta ska ge säker väg till skolan

Alla barn i kommunen ska kunna ta sig på ett säkert sätt till skolan. Det är målet för ”Projekt säkra skolvägar” som bildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden nu drar igång.

– Vi har observerat en del förbättringsmöjligheter sedan kommun fick nya hastighetsbegränsingar, som vi ska rätta till, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
Vad är det viktigaste med det här ”Projekt säkra skolvägar”?
– Att göra en totalanalys, hur situationen är för skolbarn och hur de förflyttar sig, vilka punkter de går över, längs vilka vägar går de, var de korsar vägen, både i tätorten och på landsbygden.
Projektet ska mynna ut i kartor för var och en av de sex tätorterna. Dessutom kan det komma att utarbetas liknande underlag för delar av landsbygden. På kartorna ska det vara inritat säkra skolvägar, för att försöka locka barnen till de trafikmässigt enkla ställena och undvika de komplexa.
– Nu när vi gjort ändringar av hastigheten, så tar vi nästa steg och tillför även barnaspekten, säger Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande.
– Det kan aldrig bli helt utan risker när man rör sig i trafiken. Vare sig man är vuxen eller barn. Men nu gör vi så mycket vi kan för atttillgodose säkerhet utan att för den skull helt stänga av trafiken, säger Torbjörn Ekelund.
Han ser kartorna som symboliskt och pedagogiskt väldigt viktiga verktyg.
– Tillsammans med kartan så ska det också tas fram en tidsatt plan med fysiska åtgärder, säger han.
Båda politikerna ser det som viktigt att få med medborgarna i dialogen.
– Projektet ska också involvera föräldrarna på ett bra sätt och skapa dialog. Jag kan tänka mig trygghetsvandringar kring de punkterna, säger Olof Röstin (M).
Start för ”Projekt säkra skolvägar” väntas bli i september/oktober och det hela ska ligga på respektive nämnds bord i juni 2018.

Bildtext:

Alla barn ska ha rätt till en trygg väg till skolan. Det tycker Olof Röstin (M) och Torbjörn Ekelund (L), ordförande för samhällsbyggnads- respektiv bildningsnämnd som nu dragit igång ”Projekt Säkra skolvägar.” Här ska de över övergångsstället i Billeberga nära korset vid kyrkan tillsammans med Billebergabon och föräldern Heidi Orava.