Öresunds fågelförening på Citadellet istället, under Trädgårdsgillet

I Papperstidningen vecka 31 kunde du på sidan 19 läsa om vad som händer under Trädgårdsgillet kommande helg. Det är ett späckat program med bland annat ”Flottaste flotte”, trädgårdsmarknad, öppna trädgårdar, konstutställning och mycket mer. Men vi skrev också att voljären bakom Weibullsholm skulle vara öppen vilket inte stämmer. Istället kommer Öresunds fågelförening finnas på plats med sina fåglar i parken vid konsthallen under lördagen med en stor voljär som byggs upp tillfälligt för Trädgårdsgillet.

Foto: Johan Bävman