Politiker överväger flytt av Fröfabriken

Kommunens kulturella center Fröfabriken i Weibulls gamla frölager vid Coop Forum är populärt – alla ateljéer är uthyrda. Men närheten till riskindustrin Dow Chemicals sätter p för att det ska bli vad politikerna hoppats på – en kulturell mötesplats. Nu har en flytt av verksamheten seglat upp som ett alternativ.

I början av 2015 flyttade de första hyresgästerna in i Fröfabriken, Landskrona stads satsning på att skapa ett ”KKN-centrum”, alltså ett centrum för kulturella och kreativa näringar, i Landskrona. 1600 kvadratmeter ekande betong på översta våningen i Weibulls gamla frölager bakom Coop forum hade förvandlats till 12 ateljéer, en samlingslokal och en fotostudio bland annat.
Så här knappt tre år senare skriver kultur och fritidsförvaltningen att: ”Verksamheten är på ett sätt välfungerande. På ett annat sätt fungerar det inte alls som det är tänkt.”
Det handlar om att alla ytor visserligen är uthyrda, men att det inte blivit några workshops, föreläsningar, filmvisningar, mingel och andra publika tillställningar som var tanken. Det på grund av att räddningstjänsten bestämt sagt nej till sådana, med hänvisning till närheten till kemiska industrin Dow Chemicals (f.d. Rohm and Haas), något som Papperstidningen tidigare skrivit om.

I samband med kulturnämndens möte förra veckan har nu frågan om en flytt av hela verksamheten kommit upp på agendan. Kultur- och fritidsförvaltningens chef Kjell Thoresson beskriver det som att det finns en plan A och en plan B.
– Kontraktet med Serneke löper till och med 2019, helst vill vi att Fröfabriken ska kunna stanna kvar och växa. Vi vet att konstnärerna som finns där uppskattar närheten till stationen bland annat. Sernekes VD Ola Serneke har lämnat in en ansökan om ändrad detaljplan för området som vi hoppas på, både vad gäller Fröfabriken och vad gäller framtida bygglov. Men det är klart att man måste ha en plan B, vi har så smått börjat titta på andra lokaler.
Vilka vill Kjell Thoresson dock inte gå in på.
– Nej, det är för tidigt, det skulle bara ge upphov till spekulation. Men det finns ju gott om industrilokaler i Landskrona.

Kulturnämndens ordförande Gunlög Stenfelt (L) instämmer delvis i beskrivningen av en plan A och en plan B, där ändrad klassning i detaljplanen är plan A.
– Vi tittar på den utvägen också. Men jag är rädd att det kan bli segdraget med en planändring och att vi tappar engagemanget i Fröfabriken. Vad som vi måste göra nu är att verkligen granska alla alternativ, både ekonomiskt och på andra sätt.
Den kemiska industrin har legat där sedan 1974. Borde man inte tänkt på det när beslutet om att starta Fröfabriken togs?
– Det borde man. Det som beslutet föddes ur var delvis att Coop tilläts ha sin stora butik där, det sände en signal. I backspegeln kan man säga att man borde utrett frågan mer grundligt, entusiasmen man kände då framstår i blekare dager idag.

Bilden ovan: Allt är uthyrt på Fröfabriken. Ändå har Weibulls gamla frölager inte blivit det kulturcentrum som politikerna hoppats på. Nu har flytt till andra lokaler kommit upp som ett alternativ. Foto: Per Eeg-Olofsson