Så tillgängliga är de skånska friluftsområdena

Förra sommaren testade de badplatser. I år har deltagare på den dagliga verksamheten inom LSS på Garvaren i Teckomatorp besökt olika naturområden runtom i Skåne, för att testa tillgängligheten. Här är resultatet.

– Vi har gått mycket, säger Dario Jonsson.

Elva tisdagar har de varit ute på tio olika frilufts- och naturområden över hela Skåne, från Österlen i öster till Ribban i Malmö i väster. De har varit bland annat vid Järavallen/Saxtorpssjöarna, och i Fulltofta utanför Hörby.

– Det är dels för att prova på friluftsliv. Många har inte gjort det tidigare och det främjar hälsan och sinnesstimulans. Då fanns det också intresse att titta på tillgängligheten, både den fysiska men också den kognitiva, säger Sandra Magnusson, sjukgymnast.

Den kognitiva tillgängligheten kan ha att göra med hur bra utmärkta de olika stigarna och lederna är, hur lättförståeliga skyltarna är eller om de går att tillgodogöra sig även om man inte kan läsa.

Marie Davidsson, Benny Ekdahl, Tuula Hirvonen, Cecilia Henriksson, Stephanie Sörensen och Michaela Rowett på tur i skogen.

När deltagarna på Garvarens dagliga verksamhet nu summerar sommarens tester, så konstaterar de att resultatet är väldigt olika på de olika ställena.

Något generellt går ända att säga:

– Markeringarna kan ofta bli bättre och tydligare, det är lätt att gå fel, säger Cecilia Henriksson, arbetsterapeut.

– Ja, vi gick fel, fyller Dario Jonsson i.

Cecilia Henriksson har en favorit: den gula femkilometersslingan i Skrylle utanför Lund, en slinga som inte är markerad som tillgänglig med rullstol, men som i verkligheten visade sig vara det. Annars brukar de slingor som är gjorda specifikt för rullstol vara för korta, menar Pia Malmgren, stödpedagog.

– Bara för att man sitter i rullstol, så betyder inte det att man vill gå kort.

Järavallen hade en särskilt anpassad slinga, men där fanns trots det rötter som hindrade framfart. Saxtorpssjöarna var något som Stephanie Sörensen gillade

– Där kunde hundarna bada, säger hon.

På vissa ställen har man ansträngt sig för att göra tillgängliga toaletter, men inte nått hela vägen fram.

– Ibland så har de haft en tillgänglig toalett, men inte gjort hela vägen fram till den tillgänglig med rullstol, säger Sandra Magnusson.

Nu är sommarens tester slut. I höst blir det mer fokus på Skåneleden för deltagarna på Garvarens dagliga verksamhet.

Dario Jonsson är en av de på dagliga verksamheten inom LSS på Garvaren i Teckoamtorp som varit med och testat tillgängligheten på friluftsområden i Skåne.
Benny Ekdahl, Tuula Hirvonen, Cecilia Henriksson, Stephanie Sörensen
Tuula Hirvonen och Jennie Vigre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTA:

Områdena som deltagarna på Garvarens dagliga verksamhet inom LSS besökte och några av deras omdömen:

  1. Eslöv: Trollsjön: Plus: bra fysisk tillgänglighet för rullstolar och rollatorer, bra med en inkluderande lekplats och att få möjlighet att gunga med rullstol. Minus: Svårt hitta rätt väg på Hälsans stig, otydliga markeringar. Saknade informationsskylt för att få reda på hur man får tag i nyckel till rullstolsgungan.

  2. Hörby: Fulltofta naturcenter. Plus: Ravinslingan och trädkronevandringen är mycket bra anpassade för rullstolar och rollatorer. Minus: Toaletter vid parkering dåligt underhållna. Svårt med stenar och rötter på Bäckaslingan. Utetoalett bra men man kommer inte dit med rullstol trots att det är en handikapptoalett. Svårt hitta rätt väg på milen, gick fel några gånger.

  3. Malmö: Ribbersborgs handikappsbad. Plus: Bra tillgänglighet för rullstolar och rollatorer i omklädningsrum , toalett och närliggande café. Bra tillgänglighet för bad utifrån olika funktionsvariationer. Minus: Lätt att ta sig fram längs havet på asfalterad väg, men svårt att finna skugga längs vägen, Svårt att förflytta sig med besökshund då hundar inte fick vistas på grönområden/gräsmattorna innan rastplatsen (asfalten blev för varm för hunden att gå på). Närliggande parkeringen kräver handikapptillstånd vilket gör att man måste parkera långt bort.

  4. Landskrona: Järavallen/Saxtorpssjöarna. Plus: Handikappsanpassade utedass. Mycket gräsområden. Bra att man får bada med hund. Många olika slingor. Minus: Den tillgängliga stigen hade mycket rötter som gjorde det svårt att passera med rollator och rullstol. Slingorna skulle vara bättre markerade.

  5. Svalöv: Trolleholm (OBS: Detta är inget officiellt friluftsområde. Här gick de utifrån karta och lokal guide. Hyrde grillstuga genom godset Trolleholm som användes för grillning av hamburgare. Provade två olika skogsrundor som vägledes av kunnig personal.) Plus: Bra rundor för aktivitet tillsammans med besökshunden. Minus: Ingen toalett. Kan inte beträda slottsområdet. Inga färdiga leder.

  6. Helsingborg: Vikingsstrands Handikappsbad. Plus: Bra fysisk tillgänglighet för rullstolar och rollatorer mellan Vikingsstrand och Gröningen. Långt avstånd mellan gröningen där många aktiviteter finns och handikappsbadet. Minus: Svårt att hitta rätt väg på lederna i Pålsjöskog.

  7. Landskrona: Järavallen. Plus: Många leder att välja bland. Minus: Svårt hitta rätt väg på blåa slingan, markeringarna satt långt ned mot marken. Svårt för rullstolar på grund av för mycket rötter.

  8. Lund: Skrylle. Plus: Gula slingan fungerade väl att gå med rullstol trots att den inte var speciellt utmärkt för detta. Många olika aktiviteter och slingor att välja bland. På Gula slingan fanns mycket tydliga markeringar med avståndet angivet för varje kilometer, vilket gav extra motivation för deltagarna. Minus: Dåligt underhållna toaletter.

  9. Hässleholm: Finjasjön. Plus: Trevlig varierad natur på hundslingan. Bra med utetoaletter på Finjaleden. Minus: Svårt att hitta rätt väg på hundslingan, otydliga markeringar vid vägval. Starten/slutet på lederna saknade toaletter, vi fick därför välja att starta på Björkviken vilket innebar innebar extra busstransport.Synd att inte Finjaleden är handikappsanpassad. Svårt att gå på hundslingan för dem som har svårare att gå. Ej rullstolsvänligt.

  10. Österlen: Ekoparken (ska besökas imorgon, tisdagen den 22 augusti)