Samarbete med högskola ska hjälpa unga arbetslösa

Unga arbetslösa i Svalöv ska hjälpa andra i samma situation i landet. Detta genom ett nytt samarbete mellan Svalövs kommun och Malmö högskola.

Forskare på Malmö Högskola ska under tre år titta på förhållanden för unga som varken arbetar eller studerar, inte bara i Svalöv, utan också i Skåne och i hela landet. Malmö högskola kommer att arbeta tillsammans med kommunens arbetsmarknadsenhet tillsammans med det kommunala projeketet ”UngKraft” som riktar sig till unga i åldern 15-25 år.
– I samarbetet med Malmö högskola kommer våra insatser att sättas i ett regionalt och nationellt perspektiv. Det akademiska spåret ger kommunen en otrolig kunskapsbank inför framtiden. Vad fungerar, vad fungerar inte, vad kan vi göra bättre är nyckelord för ett långsiktigt arbete som ska ge en hållbarhet för den enskilde individen, säger Cesar Vargas, projektledare på UngKraft i ett pressmeddelande.
Det hela kommer att resultera i två rapporter.
– Vi ser samverkan med den akademiska världen och Malmö Högskola som en självklar partner för att kvalitetssäkra det sociala arbetet i kommunen. Samtidigt är vi också måna om att skapa resurser som underlättar för individen att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet. Metoder som rustar individen och stärker Svalöv som samhälle, säger Mikael Lindberg, chef för Individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun i pressmeddelandet.

Foto: Jonas Lundin/Arkiv och Mostphotos