Två veckor till sista ronden om Ventaxorna

Under hösten 2013 beslutade kommunfullmäktige om höjningar av biljettpriserna för kommunala Ventrafiken. Då överklagade Venbon Sten-Åke Persson beslutet, med hänvisning till att det inte fattats i laga ordning. Ärendet gick ända upp till högsta instans – som gav kommunen rätt. I november förra året överklagade Sten-Åke Persson det igen, och nu har kommunen två veckor på sig att svara domstolen.

Det har blivit något av en juridisk långkörare, frågan om Ventrafikens taxor är lagliga eller inte. Det var för snart fyra år sedan det hela började, när Landskronas kommunfullmäktige tog beslut om höjningar av taxorna för kommunala Ventrafikens färjeturer. Beslutet togs med bred politisk uppslutning, men Venborna var inte lika nöjda.

Särskilt inte Sten-Åke Persson, som detaljgranskade beslutet och fann att det inte följde villkor som satts upp i ett 23 år gammalt regeringsbeslut från 1990. Nämligen villkoret att kommunen måste samråda med länsstyrelsen innan nya taxor tas.
Därmed var beslutet om de nya taxorna ogiltigt, hävdade Sten-Åke Persson, och inte bara det, utan så gott som alla höjningar som beslutats under 20-årsperioden. I praktiken skulle det kunna betyda att kommunen blev återbetalningsskyldig till tusentals passagerare som rest med Ventrafiken under de åren.

Med detta i bagaget gick Sten-Åke Persson till förvaltningsrätten, som gav honom rätt. Föga förvånande så överklagade kommunen till Kammarrätten, som i december 2015 gick på kommunens linje och bedömde kravet på samråd med länsstyrelsen som ”obsolet” och därför inte giltigt. Sten-Åke Persson överklagade då till Högsta förvaltningsdomstolen, som är högsta instans i det svenska domstolsväsendet när det gäller mål som rör myndighetsutövning. I november förra året meddelade den att det inte blir något prövningstillstånd, vilket i praktiken betyder att den fastslog Kammarrättens beslut.

Därmed skulle sagan kunna vara all för frågan om Ventaxorna. Men Sten-Åke Persson gick åter till förvaltningsrätten i november förra året, för att få saken prövad på nytt.
– Vid första överklagan var jag inte tillräckligt påläst, säger han om vad som skiljer nu från förra gången.
– Då kände jag inte till det här med grundlagsfrågan och inte heller EU-direktiven.
Den nya överklagan innehåller två nya invändningar mot taxebeslutet, förklarar Sten-Åke Persson. En är att kommunfullmäktige, enligt honom, överhuvudtaget inte är behörig att besluta om fordonsavgifter på Ventrafiken eftersom den ska betraktas som en skatt, och att skatter, enligt grundlagen, ska beslutas av Riksdagen.
– Färjan är allmän väg. Och fordonsavgifterna tas ut för att att begränsa tillgången. Det är jämförbart med trängselskatter. Och skatter måste beslutas av Riksdagen, säger Sten-Åke Persson.
I den andra invändningen lutar sig Sten-Åke Persson mot Kommunallagens likställighetsprincip som innebär att kommuninvånare inte får behandlas olika utan saklig grund.
– Man får ta olika mycket betalt från kommuninvånare för att resa samma sträcka, menar Sten-Åke Persson.
Han menar också att det, enligt EU-direktiv, är förbjudet att ta ut merkostnader som orsakad av geografin, till exempel på öar eller i bergsområden, på de som bor där.
Många tolkningar av lagar och paragrafer således, på frågan om vad som är syftet med överklagandena är Sten-Åke Persson tydlig.
– Det är att det ska bli som på alla andra färjeförbindelser till öar i Sverige – alltså gratis, säger han.

Nu har Landskrona stad fram till den 24 augusti på sig att svara på överklagandet, innan domstolen eventuellt tar upp ärendet igen.
Stefan Johansson är biträdande stadsdirektör i Landskrona stad.
Vad är din kommentar att ärendet kan hamna i domstol igen?
– Det är ju så regelverket är. Finns det de som gör bedömningen att det här inte är riktigt, så har man ju de här överprövningarna till buds, så får det prövas sedan. Jag har inga synpunkter på det, säger Stefan Johansson.
Arbetet med att få till ett svar kommer igång när stadsjuristen Boel Kvist kommer tillbaka från semester (läs vecka 32), berättar han.

Bildtext:
Ett underskott i mångmiljonklassen för kommunala Ventrafiken under 2013, fick flera följder, bland annat byttes hela bolagsstyrelsen ut. Under hösten 2014 beslutade också kommunfullmäktige om flera höjningar av bolagets taxor, ett beslut som prövats av domstol i flera omgångar. I höst kan det eventuellt bli dags igen. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv