Alla stadsbussar kan bli elbussar nästa år

2018 ska alla Landskronas stadsbussar vara elbussar. Det väntas kommunen och Skånetrafiken nu komma överens om.

Den som åkt med treans buss från stationen vet säkert att en del av stadens bussar redan är eldrivna, närmare bestämt är de trådbussar. Andra stadsbussar går på så kallad biogas, alltså sådan som utvinns från exempelvis soptippar. Nästa år ska det dock vara slut med att stadsbussarna i Landskrona direkt bidrar till utsläpp av växthusgaser som koldioxid. Då kan alla stadsbussar få eldrift.
– Vi har letat, men vi har inte hittat något exempel på att det skulle finnas en annan stad i Sverige där alla stadsbussar har eldrift, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).
Egentligen är det bara viljan att ta fram själva avtalet, ett så kallat ”genomförandeavtal”, som är helt klar. Kommunstyrelsen har nu gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram och underteckna avtalet, som specificerar vem som ska göra vad för att elbusstrafiken ska bli verklighet. Innan avtalet skrivs på av Skånetrafiken så måste också Region Skånes kollektivtrafiknämnd ta beslut om detta, men det är mer av en formalitet.

Grunden för det hela är ett avtal som Skånetrafiken har med Nobina, företaget som kör stadsbusstrafiken i bland annat Landskrona. Det avtalet löper till 2024, och det innehåller ett krav på att alla gasbussar ska bytas ut under hösten 2018, då de anses uttjänta. Och nu vill alltså både kommunen och Skånetrafiken ta tillfället i akt och ställa om helt till eldrift.
Skånetrafiken/Nobina kommer stå för nya fordon, medan kommunen tar på sig att bygga ett laddställe för bussarna. Det blir så kallad ”depåladdning” där alla bussar laddas på samma ställe, nämligen dagens bussdepå som finns på industriområdet, granne med Yara.
– Största delen av det finansieras av ett statligt stadsmiljöbidrag på 27 miljoner kronor som kommunen fått. Vi får skjuta till ytterligare två miljoner kronor utöver det som finns budgeterat, säger Torkild Strandberg.

Förutom hälften av kostnaden för nya laddställen så ska de 27 miljonerna också räcka till halva kostnaden för en ny bussgata genom Weibullsholm, samt ett nytt busskörfält och andra åtgärder vid stationen som ska underlätta för pendlare. Andra hälften skjuter staden själv till ur budgeten.
Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden, ser ytterligare en fördel med elbussar förutom att de är utsläppsfria.
– Vi lär få mycket mindre klagomål till miljöförvaltningen på bullriga bussar.

Bilden ovan: Trådbussar har varit ett inslag i Landskronas stadsmiljö sedan 2003 då de började gå från nya järnvägsstationen. Nästa år blir de kanske inte de enda i Landskrona med eldrift – då kan alla stadsbussar få det. Foto: Mostphotos