Avstängt dricksvatten under tisdagen

I morgon tisdagen den 4 september genomför NSVA ett VA-saneringsprojekt på Gärdesgatan i Landskrona. Därför kommer vattnet att stängas av där och på ett antal närliggande gator mellan klockan 9 på morgonen och 15 på eftermiddagen. Fastigheter som berörs är det som finns på adresserna: Larvigatan 2, Fältgatan 1, Exercisg 2, 4, 6, 10, 12 A, 12 B, Gärdesgatan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och Vengatan 25. Det kommer inte finnas något extravatten att hämta.