En titt i den politiska grytan ett år före valet

Efter valet 2014 fortsatte S, M och L att styra Svalövs kommun, dock i minoritet. Kd förlorade sitt mandat till nykomlingen Fi. Om ett år, den 9 september 2018, är det dags att rösta igen. Vilka koalitioner är egentligen möjliga i Svalövspolitiken? Vilka frågor tycker partierna är viktiga frågor inför valet om ett år? Papperstidningen kollade läget med partierna i Svalövs kommunfullmäktige och med Kd som siktar på att ta tillbaka sitt mandat.

 

Moderaterna

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018.Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
Fortsatt utveckling av kommunens attraktivitet och ökad inflyttning.
Bostadsbyggande och ökad service till ALLA kommunens invånare.
Integration och jobb i Svalövs kommun.
Har ni namnlistorna klara?
Nomineringsprocessen startar i slutet av året och toppnamnen kommer vara klara i slutet av januari.
Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni? Vore det möjligt med en borgerlig koalition?
Vi vill inte föregripa en kommande process inför valarbetet och med vilka samarbeten vi vill ingå i. På riksplanet ser vi att Alliansen är ett starkt varumärke och en viktig motpart till vänsterpartierna.
Kanske med SD också?
Vad gäller Sverigedemokraterna har vi i Svalövsmoderaterna samma inställning som partiet på riksplanet att det inte är en möjlig koalitionspartner.

 

Feministiskt Initiativ

Vilka är de tre viktigaste frågorna inför kommunvalet 2018?
Vi vill att Svalöv respekterar de mänskliga rättigheterna, och agerar mot alla former av diskriminering. Vi vill införa mänskliga rättigheter-perspektiv på alla plan och i alla beslut, inte minst i ekonomiska beslut. Det handlar om att ge alla samma möjligheter och rättigheter genom till exempel aktivt inkluderingsarbete och dialoger.
Svalöv ska vara tillgängligt för alla. Oavsett var du bor, eller hur din fysiska eller ekonomiska förmåga ser ut, så ska möjlighet till el, vatten, telefoni och internetkommunikation samt kollektivtrafik finnas.
Vi vill skapa förutsättningar för ett hållbart liv – det gäller både miljö och hälsa. Vi har en rad förslag för att göra samhället mer hållbart – både för miljön och för enskilda männsikors skull som kommunen ska ta maximalt miljöhänsyn vid upphandling till exempel och förkortad arbetstid.

Har ni namnlistorna klara?
Namnlistorna är inte helt klara. Vi välkomnar alla som är intresserade av en feministisk framtid i Svalöv att fortsätta nominera och/eller själva ta plats tillsammans med oss.
Vilka möjligheter till samarbeten med andra partier ser ni?
Vi älskar samarbete! Vi bygger samhället och Svalöv med gemensamma krafter. Vi vill samarbeta med de partier som precis som vi är beredda att ta ansvar för och bygga ett jämlikt samhälle utan diskriminering där alla människor kan vara med på lika villkor.

 

Centerpartiet

Vilka är de tre viktigaste frågorna inför valet nästa år?
Vi har ännu inte dragit igång arbetet med vårt valprogram och kan därför inte svara på den frågan än.
Har ni namnlistorna klara?
Vi kommer att påbörja nomineringsarbetet i november med påföljande medlemsomröstning i december. Vi fastställer valsedeln på vårt årsmöte i februari.
Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni? Vad tänker ni om en borgerlig allians?
Vi vill gärna ha en Allians men med tanke på hur läget ser ut i kommunen, får vi avvakta valresultatet. Dock gäller detsamma som på riksplanet, nämligen att samarbete med SD är uteslutet.

 

Liberalerna

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018. Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
Det är ännu lite tidigt att slutligt svara på vilka som blir de viktigaste frågorna i valet. Men jag tror att det kan bli något om kollektivtrafik, både inom kommunen och i vår del av Skåne, något om skolans fortsatta utveckling och säkert också något om ökad trygghet.
Har ni namnlistorna klara?
Liberalerna jobbar just nu med listorna. Vi har utgått från ett grovt förslag. Nu plockar vi fram listan i samband med varje möte och låter alla som kommer till våra möten yttra sig. Behövs det så flyttar vi runt lite och sparar till nästa möte. Då tar vi upp listan igen och kör samma procedur. Så håller vi på fram till vårt årsmöte i februari. Fram till dess går det bra att bli medlem och hoppa in på vår lista, om man vill kandidera.
Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni? Vad tänker ni om en borgerlig allians?
När det gäller politiska samarbeten så lyssnar och värderar vi vad alla andra partier har för åsikter. Vi talar också med alla. Men direkta samarbetsmöjligheter ser vi med alla utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, eftersom en del av deras grundläggande syn på samhällets utveckling inte ligger i linje med Liberalernas syn på ett öppet och demokratiskt samhälle. En borgerlig allians är däremot en av flera möjliga lösningar.

 

Socialdemokraterna

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018.Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
Fler i jobb och egen försörjning. Fler som klarar skolan och blir anställningsbara. Utveckla välfärden med satsningar på vård, skola och omsorg, samt att stå upp för den svenska modellen.
Har ni namnlistorna klara?
Nej, vi har inga listor klara. Alla namn ska upp under hösten för att sättas i december (riksdag och region) samt januari (kommun).
Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni? Vill ni fortsätta regera i koalition med borgerliga partier?
Vi siktar alltid på att både vinna val och skapa egen majoritet, men i avsaknad av detta får vi försöka hitta majoritet som där vi har stöd för våra värderingar och den politik vi vill föra.

 

Sverigedemokraterna

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018. Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
Med de ekonomiska utmaningar vi står inför, väljer vi att stå fast vid de realistiska frågorna.
Vi kommer att fortsätta driva frågan om de fria trygghetslarmen till våra äldre. Fortsätta satsa på ungdomarnas möjligheter till utövande av skate- och bmxsport. Begränsa kommunens ekonomiska konsekvenser av den nationellt påtvingande migrationspolitiken.
Har ni namnlistorna klara?
Våra listor sätts inte förrän till våren 2018.
Hur ser ni på samarbeten med andra partier?
När det gäller samarbete, så nöjer jag mig med att svara att det har aldrig varit fler öppningar eller mer spännande än inför kommande val.

 

Miljöpartiet

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018. Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
En välskött skola – som ger barnen kunskap, kunskapstörst, trygghet och framtidstro.
Bra kommunikationer – säker trafikmiljö, en väl fungerande kollektivtrafik, gång och cykelstråk för barn och vuxna mellan byarna i kommunen och städerna i vår absoluta närhet.
Möjlighet till rekreation för ung som gammal – både på landet och i tätorterna genom fler grönområden, odlingsytor och aktivitetsmöjligheter som utegym, skatepark och löp- och promenadstråk.
 Har ni namnlistorna klara?
Nej, inget är klart och officiellt, men det är något vi arbetar med.
 Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni?
Vi ser möjlighet för samarbete med alla partier som värnar om alla människor.
Det viktigaste för oss är inte att samarbeta med ett visst parti utan möjligheten till samsyn vad gäller att skapa en växande välmående kommun i alla dess delar och allas lika värde.

 

Vänsterpartiet

Det är ett år kvar till kommunalvalet 2018. Vilka är de tre viktigaste frågorna inför det?
Våra tre viktigaste frågor i kommunvalet 2018 är kollektivtrafiken, vården och landsbygdspolitiken. Just nu arbetar vi fram vårt valprogram och våra kandidatlistor. Som vanligt kommer vi att ta fasta på solidaritet enligt principen ”av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov”.
Har ni namnlistorna klara?
Namnlistorna är alltså ännu inte klara, men vi räknar med att presentera en rad nya namn till valet.
Vilka möjliga samarbeten med andra partier ser ni?
Möjliga samarbetspartners är Miljöpartiet och FI. Givetvis kan vi tänka oss att samarbeta med Socialdemokraterna förutsatt att de lämnar sitt samarbete med Liberalerna och Moderaterna, vilket innebär att vi inte utesluter S i samarbete med Centerpartiet.


Kristdemokraterna

Ni åkte ur Svalövs kommunfullmäktige förra valet. Vad kan ni göra för att återta mandatet vid nästa års val?
Vi står i någon av tätorterna i kommunen och pratar med våra väljare cirka en gång i månaden. Vi delar ut KD-tidningar och foldrar. Dessutom är vi aktiva på Facebook och i kommunens olika debattgrupper på Facebook.
Vilka är de tre viktigaste frågorna?
Det kommunala handlingsprogrammet jobbas fram och revideras under hösten och vintern. Förutom de stora frågorna i kommunen inom skola, vård och omsorg kommer bland annat följande att finnas med: Ökad polisiär närvaro i kommunen, fria seniorkort i kollektivtrafiken för personer över 75 år, nya cykelvägar (främst cykelväg från Röstånga till Billinge).
Vad ser ni för samarbetsmöjligheter med andra partier?
Omöjligt att uttala sig om det innan vi har ett valresultat.
Har ni namnlistorna klara?
Namnlistorna blir klara i samband med årsmötet i februari.

 

Nuvarande mandatfördelning i Svalövs kommunfullmäktige:

Socialdemokraterna: 10
Sverigedemokraterna: 8
Centerpartiet: 7
Moderaterna: 5
Liberalerna: 2
Miljöpartiet: 1
Vänsterpartiet: 1
Feministiskt initiativ: 1

Sammanlagt 35