Energibolag öppnade för de med brinnande teknikintresse

Den röda skorstenen med knut syns i större delen av Landskrona. I lördags kunde nyfikna ta en titt på resten av Landskrona Energis anläggning Energiknuten på industriområdet som i år fyller fem år. Rundvandring, korvgrillning, ansiktsmålning och att cykla sig en egen smoothie med hjälpa av en motionscykel var några av punkterna på programmet. Papperstidningen hängde på med kameran.

Den röda skorstenen med knut är formgiven av den världsberömde konstnären Carl Fredrik Reuterswärd som bodde utanför Landskrona till han avled i maj förra året. Under lördagen visade kommunala energibolaget Landskrona Energi upp vad som gömmer sig i anläggningen under skorstenen.
Driftschefen Mikael Ågren vid lagret av finfördelat avfall, det som eldas i kraftvärmeverkets största värmepanna. På Energiknuten finns också värmepannor som eldas med flis, men dessa används bara under fyra till fem månader under året.
PTP kallas bränslet, det står för Papper, Trä, Plast. Blandningen är noga sorterad och finfördelad, till skillnad från till exempel Filbornaverket i Helsingborg bränns inte hushållssopor. ”Utsläppsvärdena som vi håller ställer stora krav på våra bränsleleverantörer” berättar driftschefen Mikael Ågren.
Kroppens egen energi får vi som bekant genom mat, till exempel en smoothie. Minya Olsson, fem år, provade att tillverka en sådan med egen muskelkraft på en inlånad ”smoothiecykel” där tramporna kopplats mekaniskt till en mixer.
Främst är Energiknuten ett värmekraftverk som levererar värme till stadens fjärrvärmenät. Men det produceras också el på Energiknuten, och det är turbinen Alva som ser till att det blir så. ”Den har fått namn efter namnsdagen den dagen den startades” säger driftschefen Mikael Ågren.
Även för den yngsta publiken, som kanske inte är så intresserad av rökgasrening och verkansgrader, så fanns det något att göra. Här är det Mahdi Axén, tre år, som får en tigermålning. ”Det är tigrar som gäller just nu” förklarar mormor.
På Energiknuten finns också kontrollrummet som inte bara styr värmekraftverket, utan också Sveriges längsta fjärrvärmenät. Energiknuten, Filbornaverket i Helsingborg och Örtoftaverket utanför Lund är stora värmeverk som är inkopplade på nätet som ägs gemensamt av de inblandade energibolagen. ”Eftersom vi inte konkurrerar kan vi hela tiden styra produktionen så att den blir så ekonomisk som möjligt” säger driftschefen Mikael Ågren.