Kommunen vill ta över tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Efter att miljöskandalen på Befesa Scandust briserade under vintern 2016/2017 har förtroendet för länsstyrelsens tillsyn av miljöfarliga verksamheter minskat hos kommunens tjänstemän och politiker. Det finns nu svart på vitt, i och med att kommunstyrelsen på sitt senaste möte beslutade att skicka en begäran om att stadens miljöförvaltning tar över tillsynen av sju verksamheter.

Det gäller Befesa Scandust, Boliden Bergsöe, Yara, Lundåkras reningsverk, LSR:s deponi, Landskrona hamn och värmeverket Energiknuten. Det är tillsynen enligt Miljöbalken som kommunen vill ta över, inte den som görs under den så kallade Seveso-lagstiftningen som reglerar hantering och lagring av miljö- och brandfarliga material.
– Det är tjänstemännen i Landskrona som kan verksamheterna i Landskrona bäst, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.
Enligt henne kan stadens miljöförvaltning ta över tillsynen utan större omställningar.
– Vi har nyligen anställt en inspektör för tung industri och räknar med att behöva nyanställa en.
Med stor sannolikhet kommer länsstyrelsen avslå begäran.
– Vi är beredda att överklaga till Regeringsrätten. Det har tidigare visat sig att de flesta kommuner som själva vill ta över tillsynen har fått rätt, säger Torkild Strandberg (L).

Bilden ovan: Efter den omfattande miljöskandalen då cyanider och andra miljöfarliga ämnen spritts i mark och vatten på Befesa Scandusts anläggning, så vill kommunen nu ta över miljötillsynen där och på andra ställen. Foto: Per Eeg-Olofsson/Arkiv