Kommunens köp av kamerasamling riskerar att gå i stöpet

Som bekant önskar Landskrona stad profilera sig som en ”fotostad”. Som en del av detta har funnits planer på att köpa in en stor samling med gamla kameror, alla modeller som tillverkats i Sverige enligt den säljande samlaren. Men oklarheter kring priset gör att den affären nu riskerar att gå i stöpet, något som Landskronaposten/HD var först med att rapportera.

Kamerasamlingen, med 138 kameror och en del kringutrustning, förvaras redan i Landskrona, på hemlig adress. Det sedan samlaren, som bor i Umeå, och kommunen kom överens om att göra affär för flera år sedan. Men någon överenskommelse om priset har aldrig gjorts. En expert har uppskattat värdet till 1,5 miljoner kronor, vilket säljaren begärt. Kommunen har aldrig accepterat det priset, men har ändå delbetalt 400 000 kronor, trots att slutpriset inte blivit fastställt. Nu har samlaren tröttnat på den uteblivna betalningen och skriver i ett mejl kommunen: ”Om ni inte godtar priset, ser jag inget annat än att begära få min samling tillbaka enligt vår överenskommelse”. Kommunen, å sin sida, menar att det varit svårt att få bekräftelse av värderingen på 1,5 miljoner kronor.
– Vi vet inte vad samlingen är värd. Vi vill inte betala för lite och inte för mycket, säger kultur- och fritidschefen Kjell Thoresson till Landskronaposten/HD.
Han berättar att en auktionsfirma i Stockholm kontaktas för en värdering, men att denna avböjt.

Bilden ovan: I kamerasamlingen ingår bland andra en Hasselblad kamera av denna modell, samma modell som användes under månlandningen 1969. Foto: Arkiv