Ökat intresse för kyrkovalet även i Landskrona och Svalöv

Valdeltagandet i söndagens kyrkoval gick upp stort i riket, jämfört med för fyra år sedan, från knappt 13 procent till 18,2 procent i valet till riksnivån kyrkomötet. Landskronas väljare följde rikstrenden, valdeltagandet i valet till Landskronas kyrkofullmäktige gick upp runt fem procentenheter. Ökningen var inte lika stark bland Svalös väljare, men även där var fler som lade sin röst.

Vid kyrkovalet kan medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år senast valdagen rösta till beslutande organ på tre olika nivåer: kyrkofullmäktige (lokalt), Lunds stift (regionalt) och kyrkomötet (riks).
I Landskrona församling var det 2179 personer, av drygt 14 000 röstberättigade, som lade sin röst i valet till kyrkofullmäktige. Det betyder 14,9 procents valdeltagande, nästan fem procentenheter bättre än valet 2013, då det låg på drygt 10 procent.
Fyra partier, eller nomineringsgrupper som det heter när det gäller kyrkovalet, ställde upp i Landskrona församling: Politiskt oberoende i Svenska kyrkan (POSK), Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Trygghetspartiet i Svenska kyrkan (TP). De två sistnämnda fanns inte med i valet 2013. Precis som förra valet blev POSK största parti, med drygt 48 procent av rösterna. Jämfört med tvåan Socialdemokraterna på knappt 34 procent. POSK har dock utökat sin ledning rejält, 2013 landade både POSK och S på drygt 38 procent och 10 repektive 9 mandat. Största förändringen är kanske att SD tar sig in i Landskronas kyrkofullmäktige, med drygt 16 procent av rösterna. Det ger dem 4 mandat jämfört med POSK:s 12 och S 9. En prekär omständighet för SD är att de endast har två namn på listan. Två stolar risker alltså bli tomma.
En sannolik förklaring, både till POSK:s ökning och det högre valdeltagandet, är röstning för och emot nya kandidaten SD.
Trygghetspartiet fick knappt två procent av rösterna och tog sig inte in.

Inom Landskrona kommun finns också Häljarps församling, där kyrkorna i Asmundtorp, Saxtorp, Tofta och Annelöv ingår. Där blev Kyrkans väl i Häljarps församling (KHF) helt dominerande med 96,89% av rösterna och alla mandat. Det är ett liknande läge i Kvistofta församling (Glumslövs kyrka). Där fick Kyrkans väl i Kvistofta församling (KVKF) 100 procent av rösterna.

I Svalöv var intresset för valen till kyrkofullmäktige högre än i Landskrona. Av 7491 röstberättigade inom Svalövs kommun var det 1289 personer som röstade lokalt i söndagens kyrkoval, vilket motsvarar drygt 17 procent.
När det gäller kyrkofullmäktige i Svalöv, så finns det i Svalövs kommun två stycken: Svalövsbygdens pastorat och Kågeröd-Röstånga församling.
I Svalövsbygdens pastorat var valdeltagandet 17,61 procent, en uppgång med 2,17 procentenheter jämfört med förra kyrkovalet år 2013. Även i Kågeröd-Röstånga församling gick valdeltagandet upp, men inte lika mycket. Där var det 16,36 av de röstberättigade som röstade, en ökning med 0,77 procentenheter jämfört med förra kyrkovalet.

I Svalövsbygdens pastorat, som innefattar de tre församlingarna Billeberga-Sireköpinge, Svalöv och Teckomatorp, fanns det två nomineringsgrupper att välja på: Fria listan i Svalövsbygdens pastorat (FLS) och Socialdemokraterna (S). FLS fick 70 procent (18 mandat) och S fick 30 procent (7 mandat) av rösterna.
Två listor fanns det att välja på även i Kågeröd-Röstånga församling: En kyrka för alla i Kågeröd-Röstånga församling (EkK) och Sverigedemokraterna (SD). Där fick EkK 79,4 procent (12 mandat) och SD fick 20,6 procent (3 mandat).

Ovanstående valresultat är preliminära. Det slutgiltiga valresultatet kommer inte att bli klart förrän vid månadsskiftet då alla förtidsröster ännu inte har räknats.

Valresultat kyrkofullmäktige 2017

Landskrona församling
Socialdemokraterna: 33,62 %, 9 mandat
Politiskt oberoende i Svenska kyrkan: 48,14 %, 12 mandat
Trygghetspartiet i Svenska kyrkan: 1,65 %, 0 mandat

Kvistofta församling

Kyrkans väl i Kvistofta föramling: 100 %, 25 mandat

Häljarps församling
Kyrkans väl i Häljarps församling: 96,98 %, 15 madat
Trygghetspartiet i Svenska kyrkan: 3,11 %, 0 mandat

Svalövsbygdens pastorat

Socialdemokraterna: 29,96 %, 7 mandat
Fria listan i Svalövsbygdens pastorat: 70,04 %, 18 mandat

Kågeröd-Röstånga församling

En kyrka för alla i Kågeröd-Röstånga församling: 79,41 %, 12 mandat
Sverigedemokraterna: 20,59 %, 3 mandat