På fotofestivalen: Lina Hashim

Lina Hashim har fötterna både i den danska och den iranska kulturen. Det är bakgrunden när hon ställer frågor kring traditionella påbud för islamiska kvinnor som lever i västvälden. Krav på att dölja håret och att inte ha sex innan äktenskapet till exempel. Bland annat har hon fotograferat håret, och endast håret, hos kvinnor som normalt döljer det. Detta med hjälp av ett intyg från en imam som ger fotografering ok ur religiös synpunkt. Bilderna visas på Galleri gamla staden, Norra Kyrkogränden 31.